Skoči do osrednje vsebine

Unescova delavnica zaključena, kmalu simpozij o arhitekturni dediščini 20. stoletja

Ministrstvo za kulturo in Slovenska nacionalna komisija za Unesco sta od 19. do 23. septembra v Ljubljani gostila mednarodno delavnico za upravljavce svetovne dediščine, ki jo je zasnoval Unescov regionalni urad v Benetkah skupaj z Interpret Europe. Delavnica je potekala v okviru drugega regionalnega izobraževanja o načrtovanju interpretacije svetovne dediščine v Evropi.

Vodja Direktorata za kulturno dediščino vodi udeležence delavnice po razstavi

Špela Spanžel, vodja Direktorata za kulturno dediščino, z udeleženci Unescove delavnice za upravljalce svetovne dediščine | Avtor: Ministrstvo za kulturo

1 / 3

Dvajset evropskih upravljavcev območij svetovne dediščine iz 14 držav je na primeru Plečnikove Ljubljane spoznavalo strategije načrtovanja predstavitev, interpretacije ter vrednosti, povezanih z Unescovo dediščino. Natančneje, na primeru Tromostovja in Tržnice, ki sta del vpisa Plečnikovih del v Ljubljani na Unescov seznam svetovne dediščine. 

Namen delavnice je bil omogočiti upravljavcem večjo usposobljenost za učinkovitejše načrtovanje interpretacije območij svetovne dediščine, zagotoviti splošno razumevanje veščin interpretacije dediščine, vključno z njenimi načeli, prakso in procesom načrtovanja, ter spodbuditi razumevanje, kako lahko interpretacija dediščine pomaga prenesti raznolikost pomenov z izhodiščem na izjemni univerzalni vrednosti. Udeleženci delavnice so s pomočjo mentorjev nadgrajevali znanje in veščine, kako spodbuditi ljudi k razmišljanju o poslanstvu in temeljnih načelih svetovne dediščine. Poleg tega pa tudi, kako spodbuditi ljudi k vključevanju spomenikov v njihova življenja, kot je njihovo vrednotenja, ohranjanje in vsakodnevno upravljanje. Ob tem so si udeleženci izmenjevali izkušnje, se učili drug od drugega ter krepili mreženje in sodelovanje na regionalni ravni.

Udeleženci so v petih dneh delavnice spoznali vrednote dediščine Plečnikove Ljubljane, se seznanili z različnimi deležniki vpisanega območja, od upravljavcev spomenikov, uporabnikov do konservatorjev. Ob koncu delavnice so udeleženci na podlagi številnih pogovorov podali predloge, kako bi lahko pristopali k širšemu ozaveščanju Plečnikove dediščine, in predlagali dejavnosti, ki bi se lahko odvijale znotraj izbranih arhitektovih del.

Delavnica se je sklenila z ogledom 27. Bienala oblikovanja (BIO27): Supervernakularno, ki je pri raziskovanju prakse vernakularnih običajev, regenerativnih sistemov in kultur za navdih vzelo tudi Plečnikovo dediščino. Po ogledu razstave je sledilo sproščeno druženje, kjer so se organizatorji delavnice zahvalili Ministrstvu za kulturo in sodelavcem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Muzeju in galerijam mesta Ljubljane za sijajno sodelovanje in z željo po nadaljevanju sodelovanja. Gre za enega izmed pomembnih strokovnih dogodkov, ki jih Ministrstvo za kulturo prireja v sodelovanju s slovenskimi in mednarodnimi partnerji v Plečnikovem letu.

Napoved simpozija o arhitekturni dediščini 20. stoletja na Seznamu svetovne dediščine

V Ljubljani bo 20. oktobra v organizaciji Ministrstva za kulturo potekal mednarodni simpozij o arhitekturni dediščini 20. stoletja na Seznamu svetovne dediščine. Posvečen bo izzivom upravljanja in presoji vplivov sodobnih posegov na dediščino. Na njem bodo sodelovali predstavniki Centra za svetovno dediščino ter mednarodnih posvetovalnih teles, kot sta Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja (angleško International Council on Monuments and Sites – ICOMOS) in Mednarodni center za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin (angleško International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – ICCROM), in strokovnjaki iz evropskih držav.

Na simpoziju bodo tuji predavatelji predstavili metodologijo za pripravo presoj vplivov na dediščino na podlagi Konvencije o varstvu svetovne dediščine, ki letos praznuje 50. obletnico, ter izmenjali prakse in izkušnje na podlagi primerov drugih držav (mdr. Italije, Nizozemske in Švice). Simpozij je namenjen strokovni javnosti in slovenskim deležnikom s področja varstva dediščine in narave, prostorskega načrtovanja in razvoja – predvsem zaradi potrebe celovitega upravljanja Plečnikove Ljubljane in strokovnih vprašanj, povezanih z varovanjem dediščine arhitekture in grajenega okolja ter odnosom družbe do dediščine 20. stoletja.