Skoči do osrednje vsebine

Nujno je učinkovito odzivanje vseh deležnikov na vse oblike nasilja

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo organizirali sestanek, namenjen razpravi o ustreznem in učinkovitem odzivanju vseh deležnikov na vse oblike nasilja. Na sestanku, ki je potekal v konstruktivnem vzdušju, so sodelovali predstavniki relevantnih državnih institucij in nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju.

Nasilje v družini, nasilje nad ženskami, femicidi in spolne zlorabe so velika družbena težava. Pri tem gre za kompleksna kazniva dejanja, ki zahtevajo poseben pristop in obravnavo, ključnega pomena pa sta celostno razumevanje in obravnava te problematike. »Zato je nujen večdisciplinarni pristop, predvsem pa učinkovito in hitro delo policije ter pomoč drugih pristojnih institucij,« je poudarila ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar. Dejala je, da je to področje ena prednostnih nalog Ministrstva za notranje zadeve v tem mandatu. Tako bo konec septembra posredovala policiji usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela v letu 2023, s posebnim poudarkom na učinkovitem preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj nasilja v družini, s ciljem zaščite žrtve in preprečitve nadaljnjega nasilja, spodbujanja prijav in s posebnim poudarkom na povečanju pozornosti policije tudi pri kaznivem dejanju zalezovanja.

Današnji sestanek, na katerem sta sodelovala tudi ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac, je bil namenjen medsebojni izmenjavi mnenj in predlogov med vsemi deležniki. Tako so predstavnice nevladnih organizacij predstavile izkušnje, ki so jih pridobile pri svojem dolgoletnem delu z žrtvami nasilja, poudarjene pa so bile tudi dobre prakse in sodelovanje s policijo.

Na sestanku smo se dogovorili, da bodo nevladne organizacije svoja opažanja posredovale Ministrstvu za notranje zadeve. Te bomo čim bolj poskušali vključiti v akcijski načrt, ki ga bomo pripravili. Kot je dejala ministrica Tatjana Bobnar, »akcijski načrt nujno potrebujemo, saj se moramo zelo konkretno spopasti s tem težkim vprašanjem in ugotoviti, kaj je treba na tem področju spremeniti in dopolniti, da bomo učinkovitejši.«

Ob koncu so se sogovorniki strinjali, da so tovrstni sestanki nujni, medsebojno sodelovanje in delovanje pa je nedvomno ključ za učinkovitejše delo na tem področju. Tako smo se na Ministrstvu za notranje zadeve že odzvali na pobudo nevladnih organizacij, da soorganiziramo in izvedemo večdisciplinarno strokovno konferenco na temo nasilja v družini in nasilja nad ženskami konec novembra, ko praznujemo začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami.