Skoči do osrednje vsebine

Vlada potrdila proračuna za leti 2023 in 2024

Vlada je danes potrdila predlog sprememb proračuna za leto 2023 in predlog proračuna za leto 2024 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Z njimi se odzivamo na nepredvidljive razmere in blažimo posledice draginje za gospodinjstva in gospodarstvo, hkrati pa ohranjamo razvojno naravnanost z relativno visoko ravnijo investicij. Glavni poudarek dajemo zdravstvu, zelenim politikam in trajnostnemu razvoju.

Proračuna sta pripravljena v zelo negotovih razmerah in spremenljivih makroekonomskih okoliščinah, ki so povezane z vojno v Ukrajini in geopolitičnim položajem Slovenije, energetsko krizo, inflacijo, ovirami v dobavnih verigah in epidemijo covida-19. V prvi polovici leta 2023 se zaradi zaostrenih razmer napoveduje umiritev gospodarske rasti, leta 2024 pa naj bi se pospešila.

Osredotočenost ekonomskih in proračunskih politik se bo v teh dveh letih prepletala z ukrepi za blažitev draginje in izvajanjem strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, ki bodo podprti z investicijami na ključnih področjih. Ohranjamo razvojno naravnanost proračuna z relativno visoko stopnjo investicij, podprto z evropskimi viri iz Mehanizma za okrevanje in odpornost za izboljšanje pripravljenosti na izzive zelenega in digitalnega prehoda.

V letu 2023 načrtujemo približno 13,38 milijarde evrov prihodkov, kar je 13 % več kot, je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2023. Odhodki bodo po načrtih dosegli 16,69 milijarde evrov oziroma 25 % več kot v sprejetem proračunu. Proračunski primanjkljaj bi tako dosegel približno 3,31 milijarde evrov oziroma 5,3 % bruto domačega proizvoda.

Najvišjo rast odhodkov v letu 2023 glede na sprejeti proračun za to leto načrtujemo na politikah:

  • Intervencijski programi in obveznosti (+ 1,86 milijarde evrov na 2,24 milijarde evrov)
  • Zdravstveno varstvo (+ 335 milijonov evrov na 779 milijonov evrov)
  • Izobraževanje in šport (+ 228 milijonov evrov na 2,51 milijarde evrov)
  • Socialna varnost (+ 195 milijonov evrov na 1,74 milijarde evrov)
  • Varovanje okolja in okoljska infrastruktura (+ 141 milijonov evrov na 935 milijonov evrov)

V letu 2024 načrtujemo približno 13,79 milijarde evrov prihodkov oziroma 3,1 % več kot v spremembah proračuna za leto 2023. Odhodki bi po načrtih dosegli 15,51 milijarde evrov, kar je 7,1 % manj kot v spremembah proračuna za leto 2023. Proračunski primanjkljaj bi tako dosegel približno 1,71 milijarde evrov oziroma 2,6 % bruto domačega proizvoda.

Cilj vlade je, da upoštevajoč negotovost in nepredvidljivost nadaljnjega razvoja energetske krize zagotovi stabilne javne finance za blaginjo državljanov in ohrani normalno delovanje gospodarstva.

Vlada je sprejela tudi spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 v delu, ki se nanaša na leti 2023 in 2024. Evropska komisija je za leto 2023 potrdila nadaljevanje veljavnosti splošne odstopne klavzule, kar omogoča začasen odstop od fiskalnih pravil. Na nacionalni ravni Fiskalni svet ni podal jasne ocene o izpolnitvi pogojev za nadaljevanje instrumenta izjemnih okoliščin v prihodnjem letu, a priznava občutne negotovosti in šoke v makroekonomskem okolju, kar opravičuje odziv države.

Glede na mnenje Fiskalnega sveta o izpolnjenih pogojih za obstoj posebnih okoliščin vlada s predlaganimi spremembami Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 dviguje zgornjo mejo izdatkov sektorja država za leto 2023 na 30,06 milijarde evrov. Za državni proračun se za leto 2023 dovoljena zgornja meja izdatkov povečuje na 16,70 milijarde evrov (po denarnem toku), za zdravstveno blagajno na 4,34 milijarde evrov (po denarnem toku), za pokojninsko blagajno na 7,07 milijarde evrov (po denarnem toku) in za lokalne skupnosti na 2,96 milijarde evrov. Za leto 2024 se zgornja meja izdatkov sektorja država povečala na 29,57 milijarde evrov. Dovoljena zgornja meja izdatkov za leto 2024 se je za državni proračun povečala na 15,51 milijarde evrov (po denarnem toku), za zdravstveno blagajno na 4,59 milijarde evrov (po denarnem toku), za pokojninsko blagajno na 7,58 milijarde evrov (po denarnem toku) in za lokalne skupnosti na 2,99 milijarde evrov (po denarnem toku).

Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Med drugim je v predlogu zakona določena povprečnina za leti 2023 in 2024 v višini 667 evrov, kar je okoli 20 evrov več kot v letu 2022. Letni dodatek za upokojence za leto 2023 je določen v različnih višinah.