Skoči do osrednje vsebine

Vlada združenjem občin predlaga zvišanje povprečnine za leti 2023 in 2024

Vlada bo v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 državnemu zboru predlagala povprečnino v višini 667 evrov (za obe leti enako), kar je 20 evrov na prebivalca v Sloveniji več, kot je trenutno določena povprečnina z dogovorom za leto 2023.

Na kupu ležijo bankovci za 50 evrov

Denar | Avtor Ministrstvo za finance

Občine bodo za izvajanje zakonsko določenih nalog vsako leto posebej prejele 1.390.481.658 evrov, kar je za 41,7 milijona evrov več, kot je bilo predvideno za leto 2023. Višja bodo tudi druga razvojna sredstva, ki jih na podlagi povprečnine prejemajo občine iz državnega proračuna.

Na današnjem sestanku predstavnikov vlade z reprezentativnimi združenji občin do dogovora o višini povprečnine ni prišlo, saj so bila razhajanja med zahtevami občin in javnofinančnimi zmožnostmi države prevelika.

Vlada še vedno upa, da bo z občinskimi združenji podpisala dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024.