Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 14. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, Poročevalec: dr. Igor Papič

1C. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, Poročevalec: dr. Igor Papič

1. Predlog skupnega odzivnega poročila Vlade Republike Slovenije na Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 in Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

2. Analiza plač v javnem sektorju za leto 2021, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4. Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalec: Luka Mesec

5. Predlog za uvrstitev projekta 3340-22-0078 Sanacija stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

6. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije in soglasje k pridobitvi državljanstva Republike Slovenije brez predhodnega odpusta iz dosedanjega državljanstva,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

III. ZADEVE EU

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Malezije na drugi strani v imenu Evropske unije, Poročevalka: Tanja Fajon

7A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Tajsko na drugi strani v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi, Poročevalka: Tanja Fajon

8. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 6. in 7. septembra 2022 v Pragi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

9. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta »Zmanjšanje zaostankov Evropskega sodišča za človekove pravice pri utemeljenih pritožbah«, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

10. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Samuela Žbogarja na 52. generalni skupščini Organizacije ameriških držav od 5. do 7. oktobra 2022 v Limi v Peruju, Poročevalka: Tanja Fajon

11. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje mag. Tadeja Ostrca na ministrski konferenci »Pot naprej po pandemiji« 7. oktobra 2022 v Larnaci na Cipru,Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

12. Poročilo o udeležbi tripartitne delegacije Republike Slovenije na 110. rednem zasedanju Mednarodne konference dela med 27. majem in 11. junijem 2022 v Ženevi ter Informacija o sprejetju pravnih standardov Mednarodne organizacije dela, Poročevalec: Luka Mesec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi avdiovizualnimi vsebinami platform pretočnih vsebin v slovenskem jeziku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z neodgovorjenimi poslanskimi vprašanji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar