Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 13. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca kot upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

1A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 73/2020-20, Poročevalec: Luka Mesec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

2. Predlog določitve dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

2A. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

3. Predlog razrešitve s položaja generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

9. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino, Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Geološki zavod Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič

11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Poročevalec: dr. Igor Papič

12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Poročevalec: dr. Igor Papič

13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica, Poročevalec: dr. Igor Papič

14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana, Poročevalec: dr. Igor Papič

15. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov sveta javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

16. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, Poročevalec: Luka Mesec

17. Predlog Sklepa o razrešitvah in imenovanjih Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje, Poročevalec: Matjaž Han

18. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik