Skoči do osrednje vsebine

Peto mnenje o uresničevanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Sloveniji

Svet Evrope je 22. 9. 2022 na svoji spletni strani objavil Peto mnenje Svetovalnega odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji.

Svetovalni odbor Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin je Peto mnenje o uresničevanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji sprejel na svoji seji 18. maja 2022 in Slovenijo povabil k predložitvi predloga opredelitve.

Slovenija je 19. septembra 2022 generalnemu sekretarju Svetu Evrope predala Opredelitev do ugotovitev in priporočil Petega mnenja Svetovalnega odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 15. redni seji 15. septembra 2022.