Skoči do osrednje vsebine

Peto mnenje o uresničevanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je na svoji 15. redni seji 15. septembra 2022 sprejela Opredelitev do ugotovitev in priporočil Petega mnenja Svetovalnega odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji.

Opredelitev je bila pripravljena na podlagi prispevkov in skupnega sodelovanja pristojnih državnih organov ter Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Republika Slovenija je Okvirno konvencijo Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin ratificirala 25. februarja 1998 z Zakonom o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 4/09). Svetovalni odbor Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin je o uresničevanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji na svoji seji 18. maja 2022 sprejel Peto mnenje o Sloveniji in povabilo k predložitvi predloga opredelitve.