Skoči do osrednje vsebine

29. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji razrešila državno sekretarko v Ministrstvu za zdravje in sprejela spremenjen sklep o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev.

Vlada razrešila državno sekretarko v Ministrstvu za zdravje

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo o razrešitvi Brede Božnik s funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje z 21. septembrom 2022.
Zakon o državni upravi v petem odstavku 17. člena določa, da državnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. Državna sekretarka v Ministrstvu za zdravje Breda Božnik je 20. septembra 2022 podala odstop s funkcije državne sekretarke z 21. septembrom 2022, zato minister za zdravje Vladi Republike Slovenije predlaga, da Bredo Božnik razreši s funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje. Predlog je vlada  na podlagi zgoraj navedenega Zakona o državni upravi, tudi sprejela. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada sprejela spremenjen sklep o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev z dne 14. julij 2022. 

V pogajalskih skupinah so naslednje spremembe:

  • v Pogajalski skupini za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti z mesta članice razreši Janja Pahor Mohorič in namesto nje imenuje Andrej Verhovnik Marovšek, vodja Sektorja za splošne, pravne in ekonomske zadeve, Generalni urad, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, član;
  • v Pogajalski skupini za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnost na mesto člana imenuje mag. Tadej Ostrc, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje, član in na mesto članice imenuje Tjaša Vidic, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, članica. Z mesta članice razreši Breda Božnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, članica.;
  • v Pogajalski skupini za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi z mesta namestnice vodje pogajalske skupine razreši Aleksandra Lah Topolšek in namesto nje imenuje Tjaša Vidic, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, namestnica vodje pogajalske skupine. Z mesta člana razreši Iztok Kos, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje, član. Na mesto člana imenuje mag. Tadej Ostrc, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje, član, na mesto članice imenuje mag. Vlasta Mežek, vodja Sektorja za zdravstveno ekonomiko, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje, članica in na mesto članice imenuje Mirjana Ranzinger, vodja po pooblastilu, Sektor za organizacijo zdravstvenega varstva, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje, članica; 
  • v Pogajalski skupini za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike na mesto članice imenuje Tjaša Vidic, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, članica in na mesto članice imenuje Mirjana Ranzinger, vodja po pooblastilu, Sektor za organizacijo zdravstvenega varstva, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje, članica. Z mesta člana razreši Aleš Šabeder, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ministrstvo za zdravje, član, z mesta člana razreši Iztok Kos, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje, član in z mesta članice razreši Tanja Petkovič, Ambulanta splošne medicine, članica. Z mesta članice razreši Breda Božnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, namestnica vodje pogajalske skupine;
  • v Pogajalski skupini za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z mesta vodje pogajalske skupine razreši Luka Mesec, ki postane član. Član Danijel Bešič Loredan imenuje za vodjo pogajalske skupine. Na mesto člana imenuje mag. Tadej Ostrc, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje, član. Na mesto namestnice vodje pogajalske skupine imenuje Tjaša Vidic, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, namestnica vodje pogajalske skupine. Dosedanji namestnik vodje pogajalske skupine Simon Maljevac, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti postane član. Z mesta člana razreši Aleš Šabeder, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ministrstvo za zdravje, član in z mesta člana razreši Iztok Kos, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje, član. Na mesto članice imenuje Mirjana Ranzinger, vodja po pooblastilu, Sektor za organizacijo zdravstvenega varstva, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje, članica. Z mesta članice razreši mag. Darja Kuzmanič Korva in namesto nje imenuje Tatjana Milavec, sekretarka Skupnosti Centrov za socialno delo Slovenije, članica. Z mesta članice razreši Breda Božnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, članica;
  • v Pogajalski skupini za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja z mesta članice razreši mag. Nataša Kranjc, generalna direktorica, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih in namesto nje imenuje Jasna Rojc, vršilka dolžnosti generalne direktorice, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, članica ter z mesta člana razreši Boris Zupančič, vodja Sektorja za osnovno šolstvo, Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo in namesto njega imenuje dr. Boris Černilec, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, član. 

Vir: Ministrstvo za javno upravo