Skoči do osrednje vsebine

Objava mandata za organizacijo dodatnih izdaj obveznic

Republika Slovenija z bonitetno oceno A3 (stabilni obeti) (Moody’s)/AA- (stabilni obeti) (S&P)/A (stabilni obeti) (Fitch) je bankam Barclays, BNP Paribas, Erste Group in J.P. Morgan podelila mandat za organizacijo dodatne izdaje evrske obveznice z zapadlostjo marca 2032 (RS77). V kolikor bi vlagatelji izkazali zanimanje, je hkrati možna tudi dodatna izdaja evrskih obveznic, ki zapadeta februarja 2062 (RS90) in/ali marca 2081 (RS87). Dodatne izdaje bodo skladne izjemam iz Predpisa S (Regulation S) v nematerializirani imenski obliki.

Na sliki je del stavbe Ministrstva za finance. Slikan od spodaj navzgor. Nad stavbo modro nebo.

Ministrstvo za finance | Avtor Ministrstvo za finance

Uporabljeni bodo ustrezni predpisi FCA/ICMA za stabilizacijo.

MIFID II opredeljeni ciljni trg za neprofesionalne stranke, profesionalne stranke in primerne nasprotne stranke. Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke (vse prodajne poti) in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Ni za posredovanje, objavo ali distribucijo, neposredno ali posredno, v ZDA ali katerikoli osebi, rezidentu ZDA, na področjih ali posesti ZDA, v katerikoli zvezni državi ZDA ali v zveznem okrožju Columbia (skupaj: »združene države«) Avstraliji, Kanadi ali na Japonskem.

Obveznice se ponujajo in prodajajo v skladu z izjemo za registracijo iz Zakona o vrednostnih papirjih ZDA, zunaj jurisdikcije Združenih držav, v skladu s Predpisom S (Regulation S) Zakona o vrednostnih papirjih ZDA. To obvestilo je pripravljeno v zvezi s ponudbo in prodajo vrednostnih papirjev in ne predstavlja ponudbe osebam v Združenih državah Amerike. Tega obvestila ni dovoljeno posredovati osebam v Združenih državah Amerike. V državah članicah EGP je ta objava namenjena samo osebam, ki so "kvalificirani vlagatelji" v smislu Uredbe (EU) 2017/1129 (Uredba EU o prospektu). V Združenem kraljestvu je ta objava naslovljena samo osebam, ki so "kvalificirani vlagatelji" v smislu Uredbe (EU) 2017/1129, ki tvori del  zakonodaje Združenega kraljestva na podlagi Zakona o izstopu iz Evropske unije iz leta 2018 (Uredba Združenega kraljestva o prospektu). To obvestilo je naslovljeno samo osebam in se posreduje samo osebam v Združenem kraljestvu v okoliščinah, v katerih se člen 21(1) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) ne uporablja.