Skoči do osrednje vsebine

Lobnikar: Migracijske izzive lahko učinkovito obravnavamo le s sodelovanjem in skupnim pristopom

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar se je v Sarajevu udeležil dvodnevne regionalne konference Sarajevski migracijski dialog.

Regija Zahodnega Balkana je bila za Slovenijo vselej pomemben partner, je poudaril državni sekretar in dodal, da si želimo aktivnega iskanja skupnih odzivov na povečanje migracijskih tokov in novih trendov na zahodnobalkanski poti. Temu je bila namenjena tudi današnja konferenca, ki so se je udeležili ministri držav Zahodnega Balkana in nekaterih držav članic EU, predstavniki institucij EU ter mednarodnih in regionalnih organizacij.

»Regija si zato brez dvoma zasluži ustrezno pozornost, ki bi morala biti odražena tudi v formaliziranih oblikah procesa sodelovanja, ki naj vsebujejo jasno podporo njihovi evropski perspektivi in pripravljenost na pomoč EU,« je v razpravi o sodelovanju in možnostih krepitve koordinacije pri upravljanju migracij dejal Lobnikar in ob tem izrazil podporo širitvenemu procesu EU.

»Ključna beseda današnje konference je dialog, pri čemer se moramo ne le poslušati, ampak tudi slišati in pogovarjati,« je dejal državni sekretar Lobnikar in nadaljeval, da so »migracije globalni pojav, stalnica, ki je ne more ustaviti nobena ograja«. Migracijske izzive vzdolž zahodnobalkanske poti lahko učinkovito obravnavamo le s sodelovanjem in skupnim pristopom, ki zajema celotno pot, od izvora, tranzita do ciljnih držav v EU. Lobnikar je poudaril nov trend v obliki čedalje več nezakonitih prestopov državne meje državljanov Kube, Indije in Burundija, ki sicer zakonito prihajajo v države Zahodnega Balkana, od tam pa pot nezakonito nadaljujejo v države EU, kar vpliva na dodatno povečanje migracij. »To je posledica predvsem nacionalnih izjem in neusklajenega vizumskega režima z EU, kar jasno pokaže, da ima lahko vsaka enostranska poteza širše posledice za celotno regijo in EU. Vsaka država na poti mora nositi svoj del odgovornosti, saj je to prispevek k učinkovitejšemu in celovitejšemu upravljanju migracij,« je poudaril državni sekretar.

Z uporabo številnih vzvodov in orodij je EU svojim zahodnobalkanskim partnerjem pri upravljanju migracij pripravljena nuditi različne oblike pomoči, je v razpravi poudaril Lobnikar. Države v regiji je pozval k sodelovanju s Frontexom in Agencijo Evropske unije za azil.

Pomemben vidik manjšanja migracijskega pritiska v regiji sta tudi spoštovanje že sklenjenih sporazumov o vračanju in ponovnem sprejemu ter izvajanje vračanja migrantov, ki niso upravičeni do zaščite, ob spoštovanju človekovih pravic. »Predvsem pa je pomembno naše skupno delo pri preprečevanju delovanja kriminalnih tihotapskih združb, ki služijo na račun usod ljudi. Pri tem je izjemnega pomena tesno sodelovanje med varnostnimi organi in tudi z agencijo Europol,« je še menil Lobnikar.

Pri upravljanju migracij ne gre le za varnostno vprašanje, ampak je osrednjega pomena tudi izmenjava izkušenj in dobrih praks med partnerji, za kar morajo redno sodelovati prek vzpostavljenih kanalov izmenjave informacij. Ključno vodilo sodelovanja med mejnimi, azilnimi in varnostnimi organi Evropske unije in Zahodnega Balkana pa mora biti spoštovanje človekovih pravic, je še poudaril državni sekretar in dodal, da smo na ministrstvu pred kratkim ustanovili Posvetovalno telo za migracije, katerega namen je priprava nove migracijske strategije.

Pripravljamo spremembo področne zakonodaje, delamo v smeri izboljšanja vključevanja migrantov v družbo, predvsem na trg dela ter čim hitrejših in učinkovitejših postopkov za mednarodno zaščito. Pri tem intenzivno sodelujemo tudi s civilno družbo, nevladnimi organizacijami in lokalno skupnostjo. »Z meje s Hrvaško odstranjujemo žično ograjo, ki je po našem mnenju nesorazmeren ukrep pri preprečevanju nezakonitih migracij. Slovenska policija pa zagotavlja varnost tudi s spremenjeno taktiko dela in intenzivnim mednarodnim sodelovanjem.« Seveda pri tem ostajamo zavezani sodelovanju z regijo in iskanju skupnih rešitev.

Ob robu konference se je državni sekretar sestal z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Selmom Cikotićem. Strinjala sta se, da je sodelovanje med ministrstvoma in policijama tradicionalno zelo dobro. Poudarila sta dobre izkušnje pri boju proti organiziranemu kriminalu, saj na tem področju poteka intenzivna izmenjava informacij in dobrih praks. Lobnikar, ki je tudi nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, se je sestal s koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi Bosne in Hercegovine Samirjem Rizvom, s katerim sta potrdila dobro sodelovanje.

Državni sekretar Branko Lobnikar sedi na stolu na odru s še tremi govorci, za njimi platno z logotipom konference, pred njimi sedijo slušatelji

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar je sodeloval na regionalni konferenci Sarajevski migracijski dialog | Avtor: Ministry of the Interior

1 / 3