Skoči do osrednje vsebine

Vloga policije v boju proti trgovini z ljudmi je ključnega pomena

Od 12. do 14. septembra 2022 v Gotenici poteka usposabljanje kriminalistk in kriminalistov, ki preiskujejo kazniva dejanja na področju trgovine z ljudmi. Usposabljanje je del preventivnih aktivnosti, predvidenih v akcijskem načrtu za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021 in 2022.

 Nagovor državnega sekretarja dr. Branka Lobnikarja

Nagovor državnega sekretarja dr. Branka Lobnikarja | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Udeležence je z uvodnim nagovorom pozdravil nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, državni sekretar dr. Branko Lobnikar. Poudaril je, da so policisti, še posebej kriminalisti, običajno prvi izmed organov, ki se srečajo z žrtvami in tudi trgovci z ljudmi. »Od vas in od tega prvega srečanja je torej odvisno, ali bodo žrtve prejele pomoč, ki jo potrebujejo, in ali bodo storilci preganjani. Vaša vloga v prizadevanjih zoper trgovino z ljudmi je torej ključnega pomena,« je dejal dr. Lobnikar.

Udeleženci usposabljanja se osredotočajo na prepoznavo pojavnih oblik izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi. Poudarek je na ugotavljanju kazalnikov izkoriščanja prisilnega dela in razmejevanja trgovine z ljudmi od kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost.

Na usposabljanju poleg kriminalistične policije sodelujejo tudi uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve, Specializiranega državnega tožilstva, Vrhovnega državnega tožilstva, Inšpektorata RS za delo, Finančne uprave RS in predstavniki nevladnih organizacij. »Vsi si moramo prizadevati za zaščito žrtev trgovanja in za pregon storilcev. Za omejitev pojava pa so ključnega pomena tudi preventivne aktivnosti in kontinuirana strokovna usposabljanja vseh deležnikov, ki se ukvarjajo s problematiko. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na civilno družbo, ki jo je treba sistematično vključevati v te aktivnosti. Le s skupnimi močmi nam lahko uspe doseči, da bo trgovina z ljudmi prepoznana kot visoko tvegano in manj donosno kaznivo dejanje in ne obratno,« je poudaril državni sekretar.

Boj proti trgovini z ljudmi je že dolgo prednostna naloga Evropske unije, vendar to kaznivo dejanje še vedno ostaja ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodnih organiziranih kriminalnih združb, ki prežijo na ranljive, revne in izolirane posameznike, da bi jih izkoristili za ustvarjanje lastnega dobička. Tudi v Sloveniji je bilo tako na področju zakonodaje kot ozaveščanja veliko narejenega, vendar je kljub temu še vedno precej prostora za izboljšave. Za prepoznavo vrzeli na tem področju zelo pomembno vlogo igrajo neodvisni nadzorni mehanizmi. Pri nas je najpomembnejši Varuh človekovih pravic, ki lahko preverja tudi izvajanje ukrepov na področju boja proti trgovini z ljudmi. V mednarodnem okviru pa je eden pomembnejših nadzornih mehanizmov skupina Greta, ki preverja izvajanje Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.