Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obveznic Republike Slovenije

Republika Slovenija je danes objavila obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic, izdanih v evrih, z oznako RS83 in RS66.

Na sredini slike plapola slovenska zastava. Pod njo pa zeleno grmičevje.

Slovenska zastava | Avtor: Ministry of finance

Republika Slovenija je danes na Ljubljanski borzi objavila obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v evrih:

  • RS83 (ISIN SI0002103974), kuponska obrestno mero 0,200%, zapadlost leta 2023 in
  • RS66 (ISIN SI0002102984), kuponska obrestna mera 4,625%, zapadlost leta 2024

skladno s pogoji za odkup obveznic, objavljenimi v Ponudbenem memorandumu za odkup obveznic z dne 12. septembra 2022 (“Tender Offer Memorandum”).

Ponudba za odkup obveznic velja od 12. septembra 2022, in bo, v kolikor ne bo podaljšana, spremenjena ali preklicana v skladu s Tender Offer Memorandum, veljala do 19. septembra 2022.

Podrobnejše obvestilo s pogoji ponudbe za odkup obveznic je objavljeno spodaj z enako vsebino kot obvestilo, objavljeno na SEOnet Ljubljanske borze d.d., na katero so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije. To obvestilo o ponudbi za odkup obveznic bo na internetni strani objavljeno do izteka veljavnosti ponudbe.

Ni namenjeno razdeljevanju ali posredovanju v katero koli jurisdikcijo ali kateri koli osebi, ki se nahaja ali je rezident katere koli jurisdikcije, kjer bi bilo takšno razdeljevanje nezakonito (glej »omejitve ponujanja in razdeljevanja«(»offer and distribution restrictions«) v  obvestilu o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic in v ponudbenem dokumentu za odkup (»tender and exchange offer memorandum«).).