Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo in DARS bosta skušala skleniti nov sporazum o sodelovanju

Na današnjem sestanku so predstavniki Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) govorili tudi o sodelovanju na področju financiranja avtocestne policije.

Vodstvo MNZ je vodstvu DARS predstavilo ugotovitve, ki jih je v notranji reviziji kot sporne in pravnoformalno nedopustne opredelil notranji revizor. Predstavniki Policije so pojasnili svoj vidik sodelovanja z DARS pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu. Ob tem so izpostavili, da bo delovna skupina, ki je bila na Policiji ustanovljena za evalvacijo avtocestne policije, svoje delo zaključila predvidoma v roku 14 dni. Takrat bo izdelano končno poročilo in bo tudi znana usoda avtocestne policije kot organizacijske oblike.

Udeleženci sestanka so se strinjali, da obstoječe pogodbeno sodelovanje zaradi sumov kršitve javnofinančne zakonodaje sporazumno prekinejo, MNZ in DARS pa v nadaljevanju poskušata skleniti nov sporazum o sodelovanju na področju zagotavljanja varnosti na slovenskih avtocestah. Nov sporazum bo pravnoformalno nesporen in bo nedvoumno spoštoval omejitve, ki jih opredeljuje Zakon o javnih financah, in bo hkrati omogočal tvorno sodelovanje Policije in DARS pri urejanju prometa na slovenskih avtocestah.