Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe na 7. javnem razpisu na podukrepu 4.2

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na sklop A za 7. javni razpis za podporo za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 je bil objavljen 24. decembra 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 17. januarja 2022 do objave zaprtja javnega razpisa - 3. avgusta 2022.

Predmet podpore so bile naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske in trženje kmetijskih proizvodov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev malih kmetij je na sklopu A znašala 1 milijon evrov.

Na Agencijo je prispelo 10 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 175.159,40 evra. Izdanih je bilo 7 odločb o pravici do sredstev v skupni 115.503,63 evra ter 3 zavrnilne odločbe.