Skoči do osrednje vsebine

Boj proti terorizmu ostaja visoko na agendi ministrstva in policije

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar je danes sprejel koordinatorja EU za boj proti terorizmu Ilkko Salmija, ki je Slovenijo obiskal v sklopu delovnih srečanj po državah članicah EU, potem ko je 1. oktobra 2021 prevzel to funkcijo.

Koordinator EU za boj proti terorizmu Ilkka Salmi in državni sekretar dr. Branko Lobnikar stojita pred evropsko in slovensko zastavo

Koordinator EU za boj proti terorizmu Ilkka Salmi in državni sekretar dr. Branko Lobnikar | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 3

Lobnikar in Salmi sta se pogovarjala o globalnih izzivih pri boju proti terorizmu organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, dobrih praksah in nadaljnjih korakih na tem področju na nacionalni in EU ravni. »Slovenija je varna država, stopnja tveganja terorizma je nizka,« je podal varnostno oceno državni sekretar Lobnikar in dodal, da boj proti terorizmu ostaja visoko na agendi ministrstva in policije.

Terorizem s pridom izkorišča dosežke moderne tehnologije, med drugim tudi internet. Tega teroristi izkoriščajo za varno komunikacijo, nabavo sredstev, usposabljanje, preko socialnih medijev pa krepijo radikalizacijo, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem. Sogovornika sta se strinjala, da je pri tem ključnega pomena pravočasno odkrivanje in preprečevanje terorizma. Poleg odkrivanja in zbiranja dokazov pa lahko internet služi kot orodje, da se doseže najbolj ranljive skupine, na primer mlade, zapornike idr., da bi jih lahko ustrezno informirali in odvrnili od radikalizacije.

Govorila sta tudi o tako imenovanih tujih terorističnih borcih, med njimi zlasti o povratnikih in mladih, ki se poskušajo z bojišč oziroma taborišč v Siriji vrniti v svoje izvorne države v EU. Ti še vedno predstavljajo povečano tveganje za varnost. Ob tem je državni sekretar Lobnikar, sicer univerzitetni profesor na področju policijskih in varnostnih ved, predlagal tudi sodelovanje z akademsko sfero, ki se ukvarja s preučevanjem te problematike, in povedal, da tudi sam kot somentor sodeluje pri pripravi doktorske disertacije o tej temi.

Ker gre pri terorizmu za globalni pojav, sta se sogovornika strinjala tudi o pomenu nenehne izmenjave informacij med državami članicami pri spremljanju terorističnih groženj. Pri tem je Lobnikar izpostavil tudi delo slovenske policije in sodelovanja s partnericami v regiji Zahodnega Balkana.

Koordinator EU za boj proti terorizmu Ilkka Salmi in pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica

Koordinator EU za boj proti terorizmu Ilkka Salmi in pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 2

Že včeraj se je Salmi sestal s predstavniki vodstva Policije. Sprejel ga je pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica. V pogovoru, ki je potekal v prijetnem vzdušju, je Senica med drugim poudaril, da se v Sloveniji zavedamo svoje odgovornosti pri varovanju zunanje schengenske meje in vloge, ki jo imamo v regiji Zahodnega Balkana. Predstavniki uprave kriminalistične policije so koordinatorju podrobneje predstavili delo slovenske policije na področju boja proti terorizmu, prednostne naloge in izzive, s katerimi se policija sooča pri svojem delu. Koordinator je pohvalil prizadevanja in delo Slovenije v regiji Zahodnega Balkana, še zlasti pri zmanjševanju radikalizacije in drugih področjih boja proti terorizmu.

Na delovnem obisku v Sloveniji se je Salmi sicer sestal s predstavniki drugih organov, ki delujejo na področju boja proti terorizmu v Sloveniji, to so Slovenska varnostno-obveščevalna služba ter ministrstvi za zunanje zadeve in pravosodje, srečal pa se je tudi z državnim sekretarjem za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade dr. Andrejem Benedejčičem.

Funkcijo koordinatorja EU za boj proti terorizmu so voditelji in voditeljice EU vzpostavili po terorističnem napadu 11. marca 2004 v Madridu. Koordinator je pristojen za usklajevanje dela Sveta EU na področju boja proti terorizmu, za zagotavljanje političnih priporočil in predlaganje prednostnih področij ukrepanja Svetu EU, spremlja pa tudi izvajanje strategije EU za boj proti terorizmu.