Skoči do osrednje vsebine

Enote in organizacije intervencije požara na Krasu izvedle skupno analizo

Uprava za zaščito in reševanje je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje – Enota Sežana organizirala analizo intervencije ob julijskem požaru na goriškem Krasu. Na njej so predstavniki enot in organizacij, ki so sodelovale pri gašenju požara, vodstvo Ministrstva za obrambo in uprave seznanili s poročili o aktivnostih in intervencijskih stroških. Poudarek srečanja je bil na ukrepih za izboljšanje zmogljivosti za opazovanje, hitrejše odzivanje in gašenje požarov v naravnem okolju.

Analize intervencije gašenja požara na goriškem Krasu so se poleg predstavnikov enot in organizacij, ki so sodelovale v akciji, udeležili minister za obrambo Marjan Šarec, državni sekretar, pristojen za področje zaščite in reševanja, Rudi Medved, republiški poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in gostitelj – generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But.

»Ugotovili smo, da so vse službe svoje delo glede na okoliščine, s katerimi smo bili soočeni, opravile več kot odlično,« je po sestanku dejal obrambni minister Marjan Šarec. »Vsaka enota, ki je sodelovala pri tem požaru, je dala vse od sebe,« je poudaril minister in dodal, da je »najbolj pomembno, da ni bilo ogroženo nobeno življenje, kot tudi ne premoženje, z izjemo ene koče«. Kljub temu so na srečanju identificirali pomanjkljivosti, ki jih želijo odpraviti. Pri tem je Marjan Šarec navedel zlasti nujno okrepitev zračnih zmogljivosti za gašenje: »Po vsej verjetnosti bomo šli v nakup air-tractorjev, manjših letal, ter modula za gašenje za letalo spartan in s tem zagotovili primerno floto.«

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je povedal, da so skupaj z enotami identificirali stvari, ki bi jih lahko spremenili ali dopolnili. Kot je dejal, »bomo odprli tudi državni načrt. Tam bomo na novo ali pa drugače definirali sistem vodenja.« Pojasnil je, da je mogoče sodelovanje med gasilci in vsemi drugimi deležniki pri gašenju velikih požarov v naravnem okolju še izboljšati. Ob nekaterih drugih možnostih za izboljšave, med katerimi so na primer hitra in učinkovita evakuacija ljudi in živali s prizadetega območja ter uporaba posebne aplikacije za obveščanje prebivalstva s kratkimi sporočili, izrazil prepričanje, da se bodo prizadevanja vseh deležnikov za še večjo učinkovitost kmalu odrazila tudi v praksi.

Med 17. julijem in 1. avgustom letos je pri gašenju požara na goriškem Krasu sodelovalo več kot 15.000 gasilcev s skoraj 3500 vozili, dejavnih je bilo več kot 4500 pripadnikov podpornih služb in enot, in sicer iz Civilne zaščite, Policije, nujne medicinske pomoči, Rdečega križa Slovenije, Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, Slovenske vojske, zračnih sil, Enote za hitre intervencije, zavodov za gozdove ter prostovoljci in drugi. Pri gašenju je poleg slovenskih iz vojske in Policije ter aeroklubov sodelovalo devet helikopterjev, pet letal in gasilske enote iz sedmih držav.

Kot je znano, je bilo prvo delno poročilo o intervenciji ob požaru na goriškem Krasu pripravljeno konec julija letos. Današnja predstavitev poročil enot in organizacij ter analiza intervencije z ukrepi za izboljšave so temelj za pripravo celovitega poročila, ki ga bo uprava oziroma Ministrstvo za obrambo vladi posredovalo do 15. septembra letos.

Udeleženci sestanka sedijo v veliki dvorani pred poročevalcem. Zadaj je platno s projekciji.

Uprava za zaščito in reševanje je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje – Enota Sežana organizirala analizo intervencije ob julijskem požaru na goriškem Krasu | Avtor Metka Grmek

1 / 2