Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država

Vlada je določila besedilo sprememb Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 v delu, ki se nanaša na leto 2022. S spremembami bomo zagotovili potreben obseg izdatkov za zdravstveno in pokojninsko blagajno, lokalne enote sektorja država ter državni proračun. V proračunu so po sprejetju njegovih sprememb lani jeseni nastale dodatne obveznosti, prevzema pa tudi breme soočanja z energetsko krizo in draginjo.

Po sprejetju sprememb proračuna za leto 2022 in spremembi odloka jeseni 2021 so bili sprejeti dodatni ukrepi vlade, povezani z epidemijo covida-19, negotovostmi glede zagotavljanja preskrbe z energenti in blaženjem draginje ter naraščajočo inflacijo. Vlada je nato ugotovila, da je proračun za leto 2022 neuravnotežen, zato  je odločila, da je treba pripraviti rebalans. Usmeritve za ukrepanje se sprejemajo tudi na ravni Evropske unije. Nacionalni ukrepi, ki so usklajeni s temi usmeritvami, se odražajo v predlaganem povečanju najvišjega obsega izdatkov in nižjih saldih v % bruto domačega proizvoda (BDP), ki izhaja iz zadnje pomladanske napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

S predlagano spremembo odloka se iz omenjenih razlogov povečuje najvišji obseg izdatkov in spreminja ciljni saldo državnega proračuna, lokalnih enot sektorja država ter zdravstvene in pokojninske blagajne. Posledično se povečuje tudi najvišji obseg izdatkov, ciljni saldo sektorja država za leto 2022 pa se v % BDP znižuje.

Zgornja meja izdatkov sektorja država se bo povečala na 27,38 milijarde evrov, primanjkljaj pa se bo znižal na 3,9 % BDP. Po denarnem toku se bo v letu 2022 dovoljena zgornja meja izdatkov za državni proračun povečala na 14,58 milijarde evrov, primanjkljaj pa se bo znižal na 3,6 % BDP. Najvišji obseg izdatkov lokalnih enot sektorja država se bo povečal na 2,80 milijarde evrov, zgornja meja izdatkov zdravstvene blagajne se bo povečala na 4,1 milijarde evrov, pokojninske blagajne pa na 6,74 milijarde evrov.