Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 26. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije - nujni postopek, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo