Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 11. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Umik Predloga zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize iz zakonodajnega postopka, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

1B. Predlog amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1Č. Predlog amandmajev k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1D. Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi – skrajšani postopek, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1E. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva s predlogom amandmajev,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2. Predlog odločitve ustanovitelja o porabi presežka prihodkov javnega zavoda Študijskega centra za narodno spravo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

2A. Analiza pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

3. Predlog soglasja k spremembi Cenika za lastno dejavnost Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ZPKZ Dob, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

III. ZADEVE EU

4. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 14. in 15. julija 2022 v Pragi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

5. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za sprejem k tehničnemu dogovoru o večstranskem usposabljanju in vajah na področju zračnega transporta, Poročevalec: Marjan Šarec

5A. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Madžarske o zagotovitvi podpore države gostiteljice na vaji JACKAL CAVE 2022,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 72. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo od 12. do 14. septembra 2022 v Tel Avivu, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

9. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Vrhu voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process 12. septembra 2022 na Brdu pri Kranju, Poročevalka: Tanja Fajon

9A. Informacija o udeležbi ministra za obrambo Marjana Šarca na komemoraciji v spominskem parku v Kamporju 10. septembra 2022 na otoku Rabu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

10. Informacija o udeležbi ministrice za notranje zadeve mag. Tatjane Bobnar na drugi regionalni ministrski konferenci Sarajevski migracijski dialog 19. in 20. septembra 2022 v Bosni in Hercegovini, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

11. Informacija o udeležbi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na konferenci »Brez varnega zatočišča: integrirani preventivni ukrepi za odpravo nasilja v družini, spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola« 29. in 30. septembra 2022 v Dublinu, Poročevalec: Luka Mesec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z nevladnimi organizacijami, ki prejemajo javna sredstva od proračunskih uporabnikov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik