Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 11. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo prostorov v stavbi na naslovu Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

2. Predlog določitve Doma upokojencev Podbrdo za upravljalca nepremičnin v k. o. 2242 Podbrdo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

3. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije ministru za izobraževanje, znanost in šport za sklenitev in podpis pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z direktorjem ter izdaja soglasja k opravljanju dopolnilnega dela direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič

4. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, Poročevalec: dr. Igor Papič

5. Predlog določitve dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Kozjanski park za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog določitve dela plače za redno delovno uspešnost vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan za obdobje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

7. Predlog Informacije o obstoječih svetih, komisijah in delovnih skupinah Vlade Republike Slovenije, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

8. Predlog razrešitve direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Poročevalec: Klemen Boštjančič

9. Predlog razrešitve uradniškega naziva prve stopnje Notranji revizor višji sekretar, Poročevalec: Klemen Boštjančič

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Poročevalec: Klemen Boštjančič

11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

13. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju članov Medresorske komisije za kemijsko varnost, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalske skupine, ki bo zastopala Republiko Slovenijo v pogajanjih z avstrijsko stranjo v zvezi z možnostjo uveljavitve odškodninskega zahtevka proti povzročitelju škode za poplave na Dravi v Republiki Sloveniji dne 5. novembra 2012, Poročevalec: Uroš Brežan

15. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov v Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020, Poročevalec: Matjaž Han

16. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi odborov kot delovnih skupin Vlade Republike Slovenije in imenovanju njihovih članov, Poročevalec: Klemen Boštjančič

16A. Predlog spremembe sestave operativne delovne skupine za pomoč pri zastopanju Republike Slovenije v arbitražnem postopku Ascent Resources Plc in Ascent Slovenia Ltd proti Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Jurij Groznik

16B. Predlog imenovanja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, Poročevalka: Irena Šinko

16C. Predlog razrešitve člana in imenovanje članice Nadzornega sveta DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture,  d. o. o., Poročevalec: mag. Bojan Kumer

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

17. Predlog odločbe o prenehanju pravice do nadomestila plače po prenehanju funkcije, Poročevalka: dr. Asta Vrečko