Skoči do osrednje vsebine

Realizacija državnega proračuna v prvih osmih mesecih

Državni proračun je v prvih osmih mesecih po preliminarnih podatkih zabeležil približno 8,2 milijarde evrov prihodkov, kar je približno 1,2 milijarde evrov oziroma 16,7 % več kot v primerljivem obdobju lani. Odhodki so se primerjalno znižali za 892 milijonov evrov oziroma 9,4 % na približno 8,6 milijarde evrov, proračun pa je imel tako v prvih osmih mesecih okoli 342 milijonov evrov primanjkljaja.

Davčni prihodki so se v prvih osmih mesecih ustavili pri skoraj 7 milijardah evrov, kar je 17,5 % oziroma 1 milijarda evrov več kot v enakem lanskem obdobju.

Prilivi iz davka na dodano vrednost so v obravnavanem obdobju narasli za 20,3 % na približno 3,16 milijarde evrov. Tolikšno rast pripisujemo lanski zaustavitvi gospodarske aktivnosti in potrošnje prebivalstva v času epidemije covida-19 in posledičnemu učinku zadržane potrošnje v letošnjem letu. Na rast vpliva tudi visoka inflacija.

Prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 46 % na približno 1,15 milijarde evrov. To je posledica visokega poračuna za leto 2021 zaradi boljšega poslovanja podjetij v tem letu in posledično višjih letošnjih mesečnih akontacij.

Prilivi od dohodnine so znašali okoli 966 milijonov evrov oziroma 0,6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, prihodki od trošarin pa so narasli za 2 % na približno 957 milijonov evrov.

Nedavčni prihodki so se ustavili pri približno 509 milijonih evrov, kar je 10,7 % manj kot v enakem obdobju lani. Lani smo prejeli 164 milijonov evrov prihodkov iz podeljenih koncesij za radijske frekvence, medtem ko letos tega priliva ne bo.

Iz Evropske unije smo prejeli 608 milijonov evrov sredstev oziroma približno 154 milijonov evrov več kot v primerljivem obdobju lani.

Za stroške dela ožje državne uprave smo v osmih mesecih namenili približno 1 milijardo evrov oziroma 6,5 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Znižanje je v večji meri posledica neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in tveganih razmerah.

Izdatki za obresti so dosegli približno 470 milijonov evrov in so za slabih 90 milijonov evrov nižji od primerljivega obdobja v lanskem letu.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo letos namenili približno 1,3 milijarde evrov oziroma 30,4 % manj kot lani. Za 27 milijonov evrov ali 21 % so se zaradi nižjega števila brezposelnih znižali transferi tej skupini ljudi.

Državni proračun je za investicije v osmih mesecih namenil okoli 638 milijonov evrov oziroma 21,6 % več kot v enakem obdobju lani.