Skoči do osrednje vsebine

Vlada določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije

Poroštvo države se nanaša na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, določa pa se iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.

Namen predlaganega zakona je zagotoviti zanesljiv dostop upravičenim energetskim podjetjem do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev, ki jih potrebujejo za pokrivanje kratkoročnih ekstremnih likvidnostnih obremenitev. Te so povezane z zagotavljanjem denarnih kritij, ki so jih energetska podjetja zavezana zagotavljati klirinškim bankam v zvezi z borznimi finančnimi posli za ščitenje cene njihovih portfeljev energentov, in posledično zagotavljanje stabilnosti in zanesljivosti oskrbe končnih odjemalcev energentov v Republiki Sloveniji.

Republika Slovenija, z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, daje v tem zakonu navedenemu upravičencu, ki kupuje zemeljski plin na trgih izven EU, pri čemer ne gre za plin iz Ruske federacije, poroštvo za 80 odstotkov obveznosti upravičenca iz naslova najetih kreditov in iz jamstev za obveznosti iz naslova danih garancij in drugih instrumentov za zavarovanje obveznosti, ki jih ta potrebuje za zagotavljanje likvidnosti za nakup zemeljskega plina na trgih izven EU, s čimer se bo zagotovilo nemoteno oskrbo odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.