Skoči do osrednje vsebine

Posvetovalno telo za migracije tokrat o vključevanju

Na ministrstvu smo danes organizirali delovni sestanek enega od treh stebrov Posvetovalnega telesa za migracije, na katerem so se udeleženci osredotočili na vključevanje, zlasti na dostop do trga dela in jezikovno izobraževanje.
Ministrica je pozdravila prisotne na sestanku, sedi za mizo, okrog nje udeleženci sestanka, za njimi slovenska in evropska zastava

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je pozdravila prisotne na sestanku | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 3

Ob začetku jih je pozdravila ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar in dejala, da »v ministrstvu resno mislimo, ko govorimo o novem pristopu glede migracijske strategije«. »Od ustanovitve posvetovalnega telesa v začetku julija smo na tem področju delali zelo intenzivno, policiji sem dala tudi nove usmeritve za delo na meji,« je povedala ministrica in ob tem izrazila prepričanje, da se stvari premikajo v pravo smer, tudi v smeri čim bolj učinkovitih postopkov.

»Ne pristajamo na zastraševanje s tujci in manipulacije,« je še poudarila ministrica in dodala, da Policija spremlja migracijske razmere in zagotavlja varnost. Prisotne je seznanila s potekom odstranjevanja žice na meji, ki mu sledi tudi čiščenje rečnih strug, potekajo pa tudi postopki za izbiro izvajalca za umik panelne ograje. »Ves čas vodimo tudi odprt dialog z lokalnim prebivalstvom,« je še povedala ministrica in dodala, da je državni sekretar dr. Branko Lobnikar danes v Kostelu na sestanku z župani obmejnih občin.

Na sestanku, ki ga je vodila dr. Simona Zavratnik iz kabineta ministrice, so se pogovarjali o primerih iz prakse in izkušnjah, ki bi jih lahko upoštevali pri pripravi smernic za sistematično vključevanje v družbo. Obravnavali so problemske točke v trenutni zakonodaji in praksi ter podali predloge sprememb, ki bodo v dobro vseh tako družbe gostiteljice kot migrantov. Na področju jezikovnega izobraževanja so poudarili potrebo po večjem obsegu poučevanja slovenskega jezika ter prožnejšem načinu zagotavljanja jezikovnih tečajev. Na področju vključevanja na trg dela so poudarili pomen vzpostavitve koordinatorja za zaposlovanje oseb z mednarodno zaščito, hitrejšega dostopa do trga dela (skrajšanje roka s sedanjih 9 mesecev) ter enostavnejših in hitrejših postopkov priznavanja diplom itd. Udeleženci so se v razpravi osredotočili tudi na ranljive skupine, zlasti mladoletnike brez spremstva, ki jim na ministrstvu namenjamo posebno pozornost. Prav tako so razpravljali o zagotavljanju potrebnih finančnih virov za načrtovane aktivnosti, pri čemer so najpomembnejši zlasti evropski skladi.

Skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Urada za oskrbo in integracijo migrantov, nevladnih in mednarodnih organizacij ter raziskovalcev, ki delujejo na področju migracij, bo oblikovala konkretne predloge za izboljšanje vključevanja tujcev v slovensko družbo. Oblikovane celovite rešitve bodo podlaga za novo migracijsko strategijo, ki jo v ministrstvu pripravljamo v sodelovanju s civilno družbo.