Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Švarc Pipan na delovnem obisku v Kopru

Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan in državni sekretar dr. Igor Šoltes sta v okviru delovnega obiska v Kopru danes obiskala Probacijsko enoto Koper ter Zavod za prestajanje kazni zapora Koper.

Po obisku koprskega zapora, kjer je bila glavna tema pogovorov prostorska in kadrovska problematika v slovenskem zaporskem sistemu, je ministrica povedala:  "Prostorska stiska v moških zaporih je velika, zato me še toliko bolj veseli, da smo s podpisom pogodbe z izvajalcem za Dobrunje, korak bližje k rešitvi tega problema. Zavedam pa se, da so pred nami še številni izzivi, tako na področju investicij, kot tudi na področju kadrovske problematike. Želim si, da bi nam tudi kadrovsko stisko, ki je resnično akutna, uspelo rešiti v čim krajšem času. Zato smo  pripravili izboljšave Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, s katerim, med drugim, izboljšujemo tudi materialni položaj zaposlenih."

Probacijska enota Koper se srečuje s perečo problematiko oseb, odvisnih od prepovedanih drog; za to populacijo je težavno zagotavljanje izvajalcev sankcij, predvsem za izvrševanje dela v splošno korist. PE Koper ima podpisane sporazume o sodelovanju s 124-imi izvajalci sankcij, aktivno pa sodeluje s 25-imi izvajalci. Njihov pristop in odnos do oseb, vključenih v probacijo, omogoča visoko stopnjo realizacije probacijske naloge dela v splošno korist, tako za osebe z malim, kot tudi velikim številom ur. Dr. Švarc Pipanova pa je opozorila tudi na neprecenljiv doprinos probacijskih uslužbencev: »Predanost, ki jo je  čutiti med zaposlenimi na probaciji, ki svoje delo opravljajo z zanosom, in ga razumejo kot poslanstvo, vsakič znova potrjuje pravilnost odločitve o sistemski ureditvi probacije pri nas. Se pa zavedam, da so vsi transformacijski procesi tudi psihološko zelo naporni za vse pristojne v verigi odločanja. Vsi bomo morali dojeti, da je probacija zelo pomembna in ne sme biti nikomur v breme.«

skupinska slika ministrice s probacijskimi uslužbenci PE Koper
1 / 2

Ob koncu obiska v Kopru se je ministrica sestala še s predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije, Janezom Starmanom, s katerim sta spregovorila o spremembah področne zakonodaje.

ministrica v pogovoru s predsednikom OZS
1 / 2