Skoči do osrednje vsebine

Volitve predsednika Republike Slovenije 2022 - obvestilo volivcem

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 97/22, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika Republike Slovenije, ki bodo potekale v nedeljo, 23. 10. 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 22. 8. 2022.

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih (GK – generalni konzulat, VP – veleposlaništvo):

GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Volivci, ki v tujini stalno prebivajo ali so v tujini le začasno, lahko na diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini v času od 22. 8. 2022 do 28. 9. 2022 potrdijo podpis na obrazcu podpore posameznemu predsedniškemu kandidatu.

Na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) je dostopen Obrazec podpore predsedniškemu kandidatu.

Volivci, ki v tujini stalno prebivajo (izseljenci), imajo v času od 10. 9. 2022 do 7. 10. 2022 možnost osebnega vpogleda v elektronske evidence osebnih podatkov in podaje vloge za popravo napačnih podatkov ali vloge za vpis v evidenco volilne pravice. Vpogled v podatke lahko opravijo na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Posebne oblike glasovanja

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini (izseljenci)

  • Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine.
  • Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je tam vzpostavljeno volišče, prav tako pa se jim na naslov prijavljenega stalnega prebivališča v tujini po uradni dolžnosti pošlje volilno gradivo (pošilja DVK).

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji

Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so začasno v tujini (zdomci)

Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so začasno v tujini (zdomci), glasovanje v morebitnem drugem krogu

  • Volivci, ki bodo na dan izvedbe glasovanja v morebitnem drugem krogu začasno v tujini (zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine. Za obe obliki glasovanja mora volivec o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisijo do vključno 13. 10. 2022 (do 24.00 ure po slovenskem času).
  • Vlogo za glasovanje v tujini (bodisi po pošti bodisi na DKP) lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto ali oddajo vloge brez e-identitete.
  • V volilnem imeniku se pri imenu in priimku volivca zdomca naredi oznaka, na kakšen način bo glasoval.
  • Vloga za glasovanje v 2. krogu volitev predsednika republike 2022 - z e-identiteto.
  • Vloga za glasovanje v 2. krogu volitev predsednika republike 2022 - brez e-identitete.

Navodila in obrazci so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije ali na portalu eUprava.

Vrstni red predsedniških kandidatov je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije.