Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 8. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o financiranju pokrajin, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o pokrajinah, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za uvrstitev poklica kmeta med štipendirane deficitarne poklice (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog odločbe o odobritvi sodelovanja pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb«, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

6. Predlog usmeritev za hibridni način dela v državni upravi, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

7. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2021, Poročevalec: Luka Mesec

8. Predlog soglasja Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije k izvajanju projekta PROMETEJ, Poročevalec: Luka Mesec

9. Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za obdobje od 2022 do 2025, Poročevalec: Luka Mesec

10. Predlog odgovora na poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za izredno uskladitev minimalne plače, Poročevalec: Luka Mesec

11. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za družbi Flycom Technologies d. o. o. in Flycom Aviation d. o. o., Poročevalec: Marjan Šarec

12. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za družbo GeoFly GmbH, Magdeburg, Nemčija (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

13. Predlog pogodbe o pripojitvi Dijaškega doma Maribor k Univerzi v Mariboru (novo besedilo pogodbe), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

14. Predlog soglasja k Statutu Javnega zavoda Hiša za otroke (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

15. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-22-0005 Nakup večnamenskega transportnega helikopterja v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

16. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Ministrstva za javno upravo preko načrtovanih pravic porabe (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

III. ZADEVE EU

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (prenovitev), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) 2021/1060 glede dodatne prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST (prožna pomoč za ozemlja) – CARE, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

19. Poročilo Ministrstva za pravosodje o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za mesec julij 2022, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 6. in 7. septembra 2022 v Pragi, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 11. in 12. julija 2022 v Pragi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. junija 2022 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

23. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Marka Štucina na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 18. julija 2022 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

24. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora glede sodelovanja Republike Avstrije v Natovem centru odličnosti za pomoč varnostnim silam, Poročevalec: Marjan Šarec

26. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu za sodelovanje pri podpori države gostiteljice in drugih obveznostih v Slovaški republiki (državi gostiteljici) za Natovo večnacionalno bojno skupino na Slovaškem, Poročevalec: Marjan Šarec

27. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice med vajo Ample Strike 2022 (AMSE II 22), Poročevalec: Marjan Šarec

28. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma o nadaljnjem sodelovanju v projektu Akcijske mreže za merjenje zdravstvene pismenosti prebivalstva in organizacijske zdravstvene pismenosti (M-POHL), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

29. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku predsednika Republike Islandije Guðni Thorlacius Jóhannessona od 27. do 30. avgusta 2022 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Tanja Fajon

30. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na Evropskem forumu Alpbach 24. avgusta 2022 v Alpbachu v Avstriji, Poročevalka: Tanja Fajon

31. Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana od 28. avgusta 2022 do 1. septembra 2022 v Republiki Finski in Republiki Estoniji, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

32. Poročilo o udeležbi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na dogodku »Vloga socialne in solidarne ekonomije pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG)« 22. julija 2022 v New Yorku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

34. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na srečanju ministrov za zunanje zadeve C5 13. julija 2022 na Madžarskem(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z višino in številom prejemnikov varstvenega dodatka (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s številom izdanih dovoljenj za prebivanje in dodeljenih socialnih transferjev tujcem v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s kadrovskimi menjavami v Policiji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s podeljevanjem novih koncesij v zdravstvu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s prenehanjem koncesije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z ukrepi na področju duševnega zdravja mladih (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

41. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z razpisom »Izdelava projektne in investicijske dokumentacije projekta Digitalna preobrazba zdravstva« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

42. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa v zvezi z izobešanjem zastav in simbolov zunaj in znotraj javnih vzgojno-izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih zavodov (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

43. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za spremembo protokolarnih pravil glede ploskanja po izvajanju državne himne (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

44. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za razglasitev in odkup spomenika Knezu Koclju v Mariboru(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

45. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za ureditev področja gojenja, pridelave in uporabe konoplje v medicinske namene (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

46. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa v zvezi s čim širšo uporabo odprtokodnih in drugih javno objavljenih programskih rešitev v javnem sektorju, preverbo njihovega delovanja in čim širšo dostopnostjo elektronskih dokumentov v upravnih postopkih (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

47. Predlog mnenja o pojasnilih Banke Slovenija v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b, 149.c in 156. člena ter drugega stavka prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (št. U-I-144/19), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan