Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Rudi Medved: »Sleherni v državi ima pravico do zdrave in pitne vode.«

Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved, direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj in podžupan Mestne občine Koper Janez Starman so si danes skupaj s sodelavci Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ogledali aktivnosti za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za slovensko Istro v vodarni Cepki.

Po ogledu je državni sekretar Medved poudaril, da se z omenjenimi aktivnostmi preprečuje v slovenski Istri preprečuje najhujše, in sicer da bi prihajalo do popolnih omejitev porabe vode tudi za gospodinjstva. Dejal je, da bi redukcije vode za gospodinjstva s seboj prinesle mnoge probleme, tako od pojava poškodb na omrežjih do nujnosti prekuhavanja vode, kar bi spet pomenilo večjo porabo energije, čemur se vsi želimo izogniti. »Od 26. julija, ko smo začeli s skupnim projektom Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Slovenske vojske, gasilcev, Civilne zaščite in vseh obalnih občin, smo količino prepeljane vode iz reke Unica semkaj v vodarno vsak dan nekoliko povečevali,« je povedal državni sekretar Medved. Sklep vlade je omogočil, da lahko prevoze poleg Slovenske vojske in gasilcev opravljajo tudi zasebni prevozniki, tako da je sedaj dnevna količina prepeljane vode približno 1800 m³, prevozov pa je okrog 120 na dan. »Seveda pa smo vsak hip pripravljeni tudi na alarm, da bo treba te količine morda še povečati,« je povedal državni sekretar. V nadaljevanju je izpostavil, da je trenutna situacija dovolj velik vzgib, da se za soočanje s kritičnim sušnim obdobjem v slovenski Istri najde ustrezna rešitev, kajti tamkajšnji prebivalci so resnično v stiski. Državni sekretar Rudi Medved je izrazil prepričanje, da se bo vlada, skupaj z lokalnimi skupnostmi in stroko, ki naj se poenoti, aktivno spoprijela s tem izzivom, tako da bi se lahko do prihodnjega leta določene zadeve že premaknile z mrtve točke. Ob koncu svoje izjave je državni sekretar Medved poudaril pomen tega, da je pravica slehernega v državi do zdrave in pitne vode ne nazadnje zapisana v ustavi.

Podžupan Mestne občine Koper Janez Starman se je v imenu občanov in občank vseh štirih občin Slovenske Istre zahvalil Slovenski vojski, Upravi RS za zaščito in reševanje, Civilni zaščiti in vsem zasebnikom, ki sodelujejo pri zagotavljanju zadostnih količin pitne vode za slovensko Istro.

Prav tako je tudi direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj izrazil zahvalo, da so bili prebivalci slovenske Istre pravočasno slišani, ter da so bili pravočasno storjeni koraki, ki dajejo upanje in optimizem za uspešno soočanje s kritično sušno sezono.  

Tiskovna predstavnica Slovenske vojske podpolkovnica Nina Raduha je poudarila, da Slovenska vojska pri omenjenih aktivnostih sodeluje od prvega dne, 26. julija, in sicer 24 ur vse dni v tednu. »Svojo prisotnost s štirimi 10.000 litrskimi cisternami smo v tem tednu povečali še s tremi 7000 litrskimi cisternami. Stalno rotacijo opravlja 21 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, skupaj s koordinatorjem, ki učinkovito koordinira delo z Upravo RS za zaščito in reševanje. Pomagamo tudi z logističnimi zmogljivostmi v vojašnici v Postojni, tako za Civilno zaščito kot za pripadnike na rotaciji,« je poudarila podpolkovnica Raduha.

Domen Torkar iz Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) je povedal, da uprava oziroma Civilna zaščita na podlagi sklepa vlade uspešno izvaja interventno zagotavljanje vode za slovensko Istro. »Vzpostavili smo sistem črpanja na reki Unici ter sistem prečrpavanja tukaj na Rižanskem vodovodu, poleg tega usklajujemo transport, v katerega smo danes dodatno vključili cisterne s strani zasebnikov. Vsakih trinajst minut prispe cisterna v Rižanski vodovod in prične s črpanjem,« je povedal Domen Torkar.

Državni sekretar Medved v pogovoru z direktorjem Rižanskega vodovoda Pregljem in Koperskim podžupanom Starmanom

Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved s sodelavci iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Slovenske vojske na obisku vodarne v Cepkih | Avtor: Borut Podgoršek

1 / 5