Skoči do osrednje vsebine

Zaključek oddaje vlog na 7. javni razpis na podukrepu 4.2

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 7. javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je znašala 21,2 milijona evrov. Oddanih je bilo 137 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 37,66 milijona evrov sredstev.

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 je bil objavljen 23. 12. 2021, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 3. 8. 2022.

Predmet podpore so bile naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske in trženje kmetijskih proizvodov.

Za namen 7. javnega razpisa je bilo razpisanih 21,2 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 7. javnem razpisu bilo skupno oddanih 137 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 37.661.627,90 evra.

Glede na to, da so na B in C sklopih zaprošena sredstva presegla razpisana sredstva, Agencija pričakuje, da bo zaradi porabe sredstev na teh sklopih morala zavrniti določeni odstotek sicer ustreznih vlog.