Skoči do osrednje vsebine

Javna razgrnitev osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij 2021–2030

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča lastnike gozdov in druge zainteresirane javnosti, da je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) konec julija javno razgrnil osnutke gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za ureditveno obdobje 2021–2030.

Podlaga za razgrnitev je sklep ministrstva z dne 14. julija 2022. Dodatno se v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje organizira tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območij in okoljskega poročila ter dodatka za varovana območja za 15 lovsko upravljavskih načrtov območij.

V okviru javne razgrnitve, ki traja od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022, se najširša javnost lahko seznani z vsemi  dokumenti in v zvezi z njimi  poda mnenja in pripombe. Vsi dokumenti so dostopni na spletnem mestu ZGS in območnih enotah ZGS.

V času javne razgrnitve bodo izvedene tudi javne obravnave s predstavitvami vseh razgrnjenih dokumentov. Termini javnih obravnav so prav tako objavljeni na spletnem mestu ZGS.

Več o gozdnogospodarskem načrtovanju