Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o prepovedi svinca v kroglah in nabojih za lov in v ribiškem priboru (rok: 29. 8. 2022)

Evropska agencija za kemikalije (angleško European Chemicals Agency – ECHA) je sprožila javno razpravo o mnenju Odbora za socialno ekonomske analize glede predloga prepovedi v okviru Priloge XVII Uredbe (ES) 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (angleško Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – REACH). Predlog se nanaša na svinec in njegove spojine. Omejitev obsega krogle in naboje za lov ter ribiški pribor.

ECHA je v začetku leta 2021 pripravila dosje, ki sta ga obravnavala tako Odbor za oceno tveganja, kot tudi Odbor za socialno ekonomske analize.

ECHA ocenjuje, da se letno sprosti v okolje Evropske unije 44.000 ton svinca zaradi rabe v kroglah in nabojih za lov in športni lov ter v ribiških utežeh in vabah. Le manjši del nabojev zadene živali, večji del se jih izgubi v naravi. To povzroča zastrupitve divjih živali, predvsem ptičev (ki naboje, ki ostajajo v okolju, zamenjujejo za hrano), posredno pa se lahko zastrupijo tudi živali, ki so višje na prehranjevalni verigi in tovrstne živali zaužijejo. Ljudje so izpostavljeni predvsem preko ostankov streliva v mesu divjadi, ni pa za zanemariti niti vpliva inhalatorne izpostavljenosti.

Odbor za socialno ekonomske analize v svojem mnenju ugotavlja da bi bil tovrsten ukrep stroškovno učinkovit in da obstajajo ustrezne alternative.

Pozivamo vas, da posredujete morebitne dodatne informacije, ki bi lahko vplivale na končno presojo Odbora za socialno ekonomske analize, do 29. 8. 2022 na spletni strani Evropske agencije za kemikalije (v angleščini) 

Dodatne informacije najdete na spletni strani Evropske agencije za kemikalije (v angleščini) ali na Uradu Republike Slovenije za kemikalije (01 400 6051).