Skoči do osrednje vsebine

17. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila projekt Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025. Sklenila je tudi, da Slovenski paviljon ohrani na lokaciji Expa 2020 v Dubaju za nadaljnjo promocijo slovenskega gospodarstva.

Uredba o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida

Vlada je sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. S to spremembo uredbe se z jutrišnjim dnem (2. avgust 2022) ponovno uvaja obveznost plačila okoljske dajatve za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje), ki je bila ukinjena 21. junija 2022. Okoljska dajatev je bila ukinjena zaradi ublažitve posledic povišanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Evropska prestolnica kulture GO!2025 uvrščena v Načrt razvojnih programov 2022-2025

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila Projekt Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025.

Nova Gorica je bila s strani Evropske komisije 18. 12. 2020 razglašena za Evropsko prestolnico kulture 2025. Izvedbo programskih in razvojnih dejavnosti je začrtala prijavna knjiga GO! Borderless, ki je bila podlaga za odločitev o podelitvi naziva.

Namen projekta je opozoriti na bogastvo in raznolikost evropskih kultur ter njihove skupne značilnosti, kakor tudi spodbuditi boljše medsebojno razumevanje med evropskimi državljani in spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest. Obenem je projekt priložnost za regeneracijo mesta, dvig prepoznavnosti mesta, širitev podobe mesta v očeh svojih prebivalcev, spodbujanje turizma in priložnost za prevetritev kulturne ponudbe v mestu. Vrednost investicije je 20 milijonov evrov. Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo polovico sredstev. Mestna občina Nova Gorica 5 milijonov evrov. Iz proračuna drugih regij je zagotovljen milijon in pol evrov, enak znesek namenja Evropska unija, dva milijona sredstev pa predstavljajo zasebni viri in tržni prihodki.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Slovenski paviljon na lokaciji Expa 2020 v Dubaju za nadaljnjo promocijo slovenskega gospodarstva

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da Slovenija ohrani svoj paviljon na lokaciji, na kateri je med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022 potekala svetovna razstava Expo 2020 Dubaj. Paviljon bo tako postal del svetovnega gospodarskega središča imenovanega District 2020 Dubaj, z namenom krepitve internacionalizacije slovenskega gospodarstva in promocije slovenskega turizma.

Za podpis Izjave o nameri za ohranitev paviljona v Dubaju je vlada pooblastila ministra Matjaža Hana in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo naložila, da prične s pripravo projekta ohranitve slovenskega paviljona v Dubaju.

Slovenija je sprejela odločitev, da paviljon ohrani v Dubaju in ga preuredi za nadaljnjo uporabo v okviru Districta 2020 za obdobje petih let. V nasprotnem primeru bi ga namreč bilo potrebno podreti in umakniti iz lokacije, ohranitev paviljona v okviru poslovnega središča District 2020 Dubaj (District 2020) pa je smiselna zaradi izkoriščanja potenciala trgov Bližnjega vzhoda in hitrejšega preboja slovenskega gospodarstva na te trge, dodaten razlog je tudi gospodarska moč Združenih arabskih emiratov (ZAE) in samega Dubaja.

Slovenski paviljon, ki bo deloval v okviru Districta 2020, bo dolgoročno postal stičišče gospodarskega, poslovnega in turističnega delovanja, obenem pa tudi prostor za druženje, srečevanje in organizacijo dogodkov. Služil bo kot glavna kontaktna točka ter pomoč slovenskemu gospodarstvu pri vstopu na trge Bližnjega Vzhodu, pri iskanju investicijskih priložnosti v Sloveniji in na Bližnjem Vzhodu ter za promocijo Slovenije kot butične, zelene turistične destinacije.

Slovenski paviljon je bil na Expo 2020 Dubaj med najbolj zanimivimi in vizualno izstopajočimi. Kljub temu pa je bil zgrajen in opremljen za potrebe šest mesečne razstave Expo 2020 Dubaj in ne dolgoročne uporabnosti. Zaradi tega bo potrebno paviljon preurediti na način, da bo primernejši za dolgoročno uporabo in preurejen za potrebe slovenskih podjetij. Enkratni stroški preureditve paviljona bodo stali predvidoma okoli 300.000 evrov, medtem ko tekoče obratovanje in vzdrževanje paviljona ter vodenje in upravljanje vsebinskega programa pa predvidoma okoli 40.000 evrov na mesec.

Svetovna razstava Expo 2020 je med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022 potekala v Dubaju, ZAE, kjer se je z lastnim paviljonom kot pametna država z visokim turističnim potencialom predstavila tudi Slovenija. Gostitelji Expa 2020, ZAE, so za namen izvedbe svetovne razstave Expo 2020 vzpostavili povsem novo središče na obrobju Dubaja z idejo, da po zaključku svetovne razstave, na lokaciji ohranijo vso infrastrukturo, tudi paviljone držav in iz tega naredijo District 2020.

District 2020 bo postal poslovno stičišče, ki bo povezovalo gospodarstvo v pametnem in trajnostnem mestnem okolju, zasnovanem za spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in inovacij. Ekosistem bo privabljal mala, srednja in velika podjetja iz vsega sveta, ki želijo sodelovati, raziskovati in se razvijati. V okolju bo locirana tudi mreža multinacionalk, investitorjev, svetovalcev in ostalih podpornih institucij, kjer bodo imela podjetja odlično priložnost, da se predstavijo in poiščejo nove poslovne priložnosti. V ta namen bodo podjetjem predstavljene naložbene priložnosti ter možnosti za sodelovanje z velikimi korporacijami in vladnimi subjekti. Sistem vse na enem mestu bo omogočal tudi enostavno vzpostavitev podjetja, licenciranja in delovanja v Združenih arabskih emiratih. Celotna površina Districta 2020 se bo razprostirala na več kot 100.000 kvadratnih metrih, na katerih bodo sodobni poslovni prostor, trgovinska središča, kulturnimi prostori in drugi prostori za organizacijo in izvajanje dogodkov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo