Skoči do osrednje vsebine

Vlada dala soglasje k razrešitvi generalne direktorice Onkološkega Inštituta

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z odstopno izjavo generalne direktorice javnega zdravstvenega zavoda (JZZ) Onkološkega inštituta Ljubljana, Andreje Uštar, univ. dipl. ekon., in dala soglasje k njeni razrešitvi.

Generalna direktorica Andreja Uštar je 22. julija 2022 podala pisno izjavo o odstopu s položaja generalne direktorice javnega zdravstvenega zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana. Na podlagi Zakona o zavodih, Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Statuta JZZ Onkološkega inštituta Ljubljana je svet zavoda sprejel sklep, da se Andreja Uštar na podlagi njene odstopne izjave, razreši s položaja generalne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana. Sklep stopi v veljavo s soglasjem Vlade RS.

Vir: Ministrstvo za zdravje