Skoči do osrednje vsebine

Objavljeni polletni javnofinančni podatki

Objavljamo drugo izdajo prenovljene publikacije Javnofinančna gibanja, v kateri s pomočjo grafov in tabel prikazujemo zbirne podatke realiziranih javnofinančnih tokov v Republiki Sloveniji na četrtletni ravni.

V prvi polovici letošnjega leta se je v državni proračun nateklo približno 6,4 milijarde evrov prihodkov, odhodki pa so obsegali okoli 6,5 milijarde evrov. Primanjkljaj državnega proračuna je ob polletju tako znašal 125 milijonov evrov.

Poleg že znanih podatkov štirih blagajn javnega financiranja (državni proračun, zdravstvena blagajna, pokojninska blagajna in proračuni občin) in skupne konsolidirane bilance štirih blagajn v prenovljeni publikaciji Javnofinančna gibanja predstavljamo tudi javnofinančne podatke v najširšem smislu, torej na ravni sektorja država, ki poleg štirih blagajn vključuje tudi tokove drugih enot, ki so, skladno z metodologijo ESA2010, uvrščene v sektor država. Četrtletne ocene prihodkov in odhodkov sektorja država so preračunane skladno z metodologijo GFS 2014 in temeljijo na denarnem toku. V tokratni publikaciji, poleg podatkov centralne države in skladov socialne varnosti za prvo polletje letos, prikazujemo tudi podatke sektorja država za prvo letošnje četrtletje.

Prvič v tej publikaciji so predstavljeni tudi konsolidirani javnofinančni izdatki štirih blagajn javnega financiranja po namenih, kot jih določa klasifikacija funkcij države (COFOG).

V obliki serij so od leta 1992 dalje na mesečni ravni objavljeni tekoči podatki blagajn javnega financiranja