Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v potekajočih mednarodnih operacijah in misijah v letu 2021 in načrtih prihodnjega sodelovanja, Poročevalka: Tanja Fajon

2. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2021, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

3. Deveto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3A. Predlog uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti, Poročevalec: Rado Fele

3B. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 2022/2023, Poročevalec: dr. Igor Papič

4A. Predlog soglasja k Programu dela, finančnemu in kadrovskemu načrtu javnega zavoda Hiša za otroke za leto 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

5. Predlog za uvrstitev projekta 3340-22-0062 Prizidava kulturnega doma Mozirje v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

6. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke pri proračunskem uporabniku 1916 Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

6A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (FURS, MDDSZ, MK), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

8. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 9. in 10. junija 2022 v Luksemburgu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

9. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Kraljevine Danske in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije in Ministrstvom za obrambo Republike Latvije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Kanade in kanadskimi oboroženimi silami in Ministrstvom za obrambo Francoske republike in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za nacionalno obrambo Republike Litve in Ministrom za nacionalno obrambo Republike Poljske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrico za obrambo Kraljevine Španije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo o delovanju, popolnjevanju, financiranju, administraciji in podpori Poveljstva Večnacionalne divizije Sever, Poročevalka: Tanja Fajon

10. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon z delegacijo na Deseti pregledni Konferenci pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja 1. in 2. avgusta 2022 v New Yorku, Poročevalka: Tanja Fajon

11. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 9. in 10. avgusta 2022 v Republiki Turčiji, Poročevalka: Tanja Fajon

13. Poročilo o obisku ministra za zunanje in evropske zadeve ter ministra za imigracijo in azil Velikega vojvodstva Luksemburg Jeana Asselborna 14. junija 2022 v Republiki Sloveniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

14. Poročilo o delovnem obisku ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon 1. julija 2022 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

15. Poročilo o uradnem obisku predsednice Republike Kosovo dr. Vjose Osmani - Sadriu 4. in 5. julija 2022 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

16. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dana Juvana na Ministrski konferenci o staranju Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) 16. in 17. junija 2022 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z menjavo poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ukrepom koriščenja odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z vnovičnim naraščanjem okužb s COVID-19,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

20. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti prvega, tretjega in petega odstavka 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar