Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2169 Kranjska Gora, v last Občine Kranjska Gora, Poročevalec: Uroš Brežan

2. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 332 Ormož, v last Občine Ormož, Poročevalec: Uroš Brežan

3. Predlog soglasja k oddaji skladiščnega prostora v skladišču v Bregu pri Kočevju z ID znakom stavbe 1080-1, k. o. 1575 Stara cerkev v lasti Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v dolgoročni zakup, Poročevalec: Matjaž Han

4. Predlog določitve Grm Novo Mesto-center biotehnike in turizma za upravljavca kmetijskih zemljišč v k. o. 1486 Stopiče in v k. o. 1493 Veliki Podljuben, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 885 Poljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnih sporih, opr. št. I U 850/2022, I U 856/2022 in I U 204/2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

7. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Inštituta za hidravlične raziskave iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

8. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič

12. Predlog odločbe o razrešitvi naziva višji sekretar, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

13. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-104/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji, Poročevalka: Tanja Fajon

14. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-106/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

15. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-108/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

16. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-109/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgiški republiki s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

17. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-110/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

18. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-111/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

19. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-112/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

20. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, Poročevalec: Matjaž Han

21. Predlog seznanitve z odstopnimi izjavami predsednice in članov Upravnega odbora ter imenovanje nove predsednice in članov Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalec: Matjaž Han

22. Predlog rezrešitve in imenovanja članov Komisije za vodenje Javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021, Poročevalka: Tanja Fajon

23. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in za spremljanje njegovega izvajanja, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

24. Predlog imenovanja članov Arhivske komisije, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

25. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

25A. Predlog imenovanja in razrešitve članov strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalka: Irena Šinko

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

26. Predlog odločbe o dodelitvi pravice do nadomestila za ločeno življenje državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han