Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pomočjo usposobljenih ljudi in institucij na pomoč prizadetemu krasu

Na področju požara na Krasu aktivno pomagajo tudi institucije in ljudje pri reševanju kmetij in živali, gozdarji pri omejevanju širjenja požara ter lovci pri gozdnih živalih, ki bežijo pred ognjem.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin z Območno enoto Nova Gorica aktivno sodeluje pri pomoči kmetijam, ki so se znašle ali se bodo zaradi širjenja požara proti naseljem. Včeraj so pomagali reševati živali. Pripravili so hlev s kapaciteto za sprejem 100 živali, kamor so bile premeščene 2 živali. Pripravljen je bil tudi pašnik ob kmetijski šoli v Šempetru, ob klicu so se takoj odzvali in bili pripravljeni sprejeti konje in drobnico, vendar pa zaenkrat zato ni bilo potrebe. Prav tako so bile pripravljene kletke za ulov kokoši po posameznih kmetijah in tudi  lokacija, kamor bi te kokoši lahko preselili, vendar v tem trenutku to še ni bilo potrebno. V kolikor je potrebna pomoč ali nasvet se ljudje lahko obrnejo tudi na UVHVVR, na tel. številko uradnega veterinarja v pripravljenosti 051 623 290. Uradni veterinar je dosegljiv tudi na številki 112.

Pri omejevanju požara zelo aktivno pomagajo tudi slovenski gozdarji. Gozdarke in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije zaradi dobrega poznavanja terena in gozdov od začetka sodelujejo pri koordinaciji in usmerjanju sodelujočih v akciji. Na terenu je približno 130 gozdnih delavcev, zasebnikov in družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki širijo in ustvarjajo nove protipožarne preseke. Na terenu sta dva stroja za strojno sečnjo (harvesterja) in več enot druge gozdarske mehanizacije. Pomoč pri gašenju in izdelovanju protipožarnih presek bo SiDG s svojimi zaposlenimi in gozdno mehanizacijo zagotavljal tudi tekom vikenda. Vedno več pa se vključuje tudi sekačev od poslovnih partnerjev, ki za SiDG izvajajo storitve sečnje in spravila lesa. V intervencijo je prav tako vključenih preko 10 delavcev Zavoda za gozdove Slovenije iz Območne enote Sežana, podporo nudi centralna enota, glede na potrebe pa bodo terenski kader še okrepili.

Požar je tudi močno posegel tudi na področje gozdnih živali, ki bežijo pred ognjem in se lahko približajo tudi naseljem. Požar močno posega v njihovo življenjsko okolje, zato so možne povečane gostote divjadi v okolici, kjer ni požara. Ob tem pozivamo, da se divjadi ne približujete oziroma se jo dotikate. V kolikor divjad prične povzročati škodo na premoženju in se s površine noče umakniti, potem o tem obvestite krajevno pristojnega upravljavca lovišča (lovsko družino) oziroma pristojno območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije.

Škode v tem trenutku na področju gozdarstva še ni mogoče oceniti. Bo pa v prihodnjih tednih ministrstvo z Zavodom za gozdove Slovenije in drugimi institucijami opravljalo preglede terena za izdelavo ocene škode, ki bo podlaga tudi za sanacijske ukrepe. Že sedaj pa pozivamo lastnike gozdov, naj bodo pozorni na ukrepe za sanacijo požarišča, ki jih bo pripravil Zavod za gozdove Slovenije, ki bodo sledili po pogasitvi požara.