Skoči do osrednje vsebine

15. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji dopisni seji je vlada zagotovila finančna sredstva za gasilce in prostovoljce, ki jih bodo razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije ter sprejela načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za oskrbo slovenske Istre.

Vlada zagotovila finančna sredstva za gasilce in prostovoljce, ki jih bodo razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da se zagotovijo finančna sredstva, ki jih bodo prostovoljnim gasilcem in drugim prostovoljcem razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije, ki so pri gašenju požarov na Krasu sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, v višini:

  • 94,50 evrov za sodelujočega gasilca oz. prostovoljca nad 8 ur dela na dan;
  • 63,00 evrov za sodelujočega gasilca oz. prostovoljca do 8 ur dela na dan.

Sklenila je, da se pravice porabe za zagotovitev finančnih sredstev zagotovijo iz sredstev proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij iz 28. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik vlada namenja sodelovanju s civilno družbo posebno pozornost, kar je izpostavil tudi predsednik Vlade RS dr. Robert Golob, ki se je z nekaterimi nevladnimi organizacijami na delovnem srečanju sestal konec junija, drugo srečanje pa načrtuje konec julija.

Sodelovanje s prostovoljskimi in nevladnimi organizacijami bo vlada v prihodnje še nadgrajevala, v dialogu in s partnerskim odnosom tudi pri strateškem načrtovanju razvoja obeh področij.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za oskrbo slovenske Istre

Vlada Republike Slovenije je potrdila Načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za oskrbo slovenske Istre. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da interventne prevoze zagotavljajo Slovenska vojska z razpoložljivimi sredstvi za prevoz vode, gasilske enote z avto cisternami in zasebna podjetja.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom naložila Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da zagotovi potrebna materialna sredstva za črpanje vode  in izvaja  koordinacijo aktivnosti. Finančna sredstva za izvedbo aktivnosti v ocenjeni vrednosti 2.856.800,00 evrov bo zagotovilo

Ministrstvo za obrambo na proračunskih postavkah Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Slovenske vojske. Sprejeti sklep velja do 30. 8. 2022 z možnostjo podaljšanja. 
Zaradi  motene oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v dogovoru z javnimi podjetji za oskrbo s pitno vodo izdelala Načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za oskrbo slovenske Istre. 
Rižanski vodovod potrebuje za trenutno oskrbo prebivalcev ter zmanjšano zagotavljanje pitne vode za gospodarske subjekte dnevno 5000 m³ vode (208 m³ na uro). V izogib stanju, da bi bile razpoložljive količine vode, kot posledica nadaljevanja suše, nižje kot je končna poraba vode tekom dneva, se izvede naslednja rešitev:

  • odvzem surove vode se izvede iz reke Unica, nedaleč od naselja Planina; v ta namen Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotovi ustrezne črpalke in kontejner na črpališču. Ker je zajem surove vode iz reke Unica predviden dolvodno od zajetja Malni, ne bo vplival na oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka;
  • prevoze surove vode v prvi fazi prioritetno zagotavljata Slovenska vojska in gasilske organizacije, ki jih določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v nadaljevanju pa Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje lahko sklene pogodbo z zasebnimi prevozniki vode, če razpoložljive zmogljivosti Slovenske vojske in gasilskih organizacij ne bi zadoščale, oziroma bi bila sklenitev pogodbe z zasebnim izvajalcem racionalnejša;
  • surova voda se dostavi v vodarno Cepki v bližini Črnega kala;
  • koordinator vseh aktivnosti je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;  
  • stroški izvedbe aktivnosti bremenijo Ministrstvo za obrambo. 

Rešitve v načrtu ne zajemajo zagotavljanja vode za potrebe kmetijstva.

Vir: Ministrstvo za obrambo