Skoči do osrednje vsebine

Vlada krepi vlogo in pomen prostovoljskih in nevladnih organizacij

V Sloveniji deluje več kot 27 tisoč nevladnih organizacij (NVO), ki so dejavne tako rekoč na vseh področjih življenja – od sociale, kulture, športa, zagovorništva, ekologije, zdravja do civilne zaščite in skoraj vseh področij delovanja današnje družbe.

Na fotografiji so različno velike roke, dlani, kot simbol prostovoljstva in povezovanja ter solidarnosti

Prostovoljstvo | Avtor Pixabay free images

Poleg lokalne ravni so aktivne na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni, kjer uresničujejo oziroma zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev, združujejo, opozarjajo na nepravilnosti ter še na različne druge načine izboljšujejo kakovost življenja v okolju, kjer delujejo.  

»V tem trenutku želim posebej izpostaviti neprecenljivo vlogo vseh prostovoljskih in nevladnih organizacij pri reševanju izrednih razmer na Krasu. Za izjemne napore pri gašenju požarov se vsem prostovoljnim gasilkam in gasilcem tudi osebno zahvaljujem. Zahvala pa velja tudi vsem tistim nevidnim prostovoljkam in prostovoljcem ter nevladnim organizacijam, ki že zdaj in bodo še potem, ko bodo požari pogašeni, pomagali ljudem v prizadetih krajih pri obnovi in vzpostavitvi normalnega življenja,« je dejala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. 

Ministrstvo za javno upravo kot pristojno ministrstvo za področje nevladnih (NVO) in prostovoljskih organizacij skrbi za njihovo uspešno delo in razvoj ter jim nudi ustrezno sistemsko podporo, pripravlja sistemske rešitve, zagotavlja sofinanciranje projektov in spodbuja sodelovanje NVO pri pripravi predpisov. 

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in državni sekretar Jure Trbič sta na Kabinet predsednika Vlade RS, pristojna ministrstva ter na horizontalno mrežo nevladnih organizacij CNVOS (Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) in mrežo za prostovoljstvo (Slovensko filantropijo) z namenom čim bolj operativnega dela in odzivnosti poslala pozive k pregledu obstoječega članstva v Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in predlaganju novih predstavnikov, kjer bi bilo to potrebno zaradi organizacijskih sprememb ob nastopu nove vlade.

O Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Vlada Republike Slovenije je s sklepom dne 22. 12. 2011 ustanovila Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, ki od takrat neprekinjeno deluje. Ključno vlogo je odigral pri sprejemanju Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva in Zakona o nevladnih organizacijah.

Svet je strokovno in posvetovalno telo vlade, ki opravlja naloge na področju razvoja prostovoljstva in nevladnih organizacij. Sestavljajo ga predstavniki ministrstev, predstavnik Kabineta predsednika Vlade RS in predstavniki nevladnih ter prostovoljskih organizacij.  Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

S strani ministrstev bodo v svet imenovani državni sekretarji, ki pokrivajo posamezna področja delovanja prostovoljskih in nevladnih organizacij, s čimer želi vlada dati svetu večjo vlogo in pomen. 

Več informacij o o delu Sveta za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij