Skoči do osrednje vsebine

Slovenija uspešna na področju boja proti trgovini z ljudmi

Zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike (angleško State Department) je objavilo 22. poročilo o trgovini z ljudmi, ki države celega sveta uvršča v tri kategorije glede na stopnjo zagotavljanja minimalnih standardov na področju boja proti trgovini z ljudmi. Slovenija je tudi letos uvrščena v skupino držav tako imenovanega prvega tira, se pravi med države, ki v celoti izpolnjujejo minimalne standarde na področju boja proti trgovini z ljudmi.

Poročilo (v angleškem jeziku), ki zajema obdobje od 1. aprila 2021 do 31. marca 2022, za Slovenijo izpostavlja napredek pri zagotavljanju dostopa žrtev do zdravstvenih storitev, namestitve v varnem prostoru in izboljšanju pogojev za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje. Poročilo pozdravlja tudi uvedbo sistematičnega ozaveščanja otrok in mladostnikov o trgovini z ljudmi, ki ga izvajajo uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve. Po drugi strani pa State Department opozarja na dejstvo, da v obdobju poročanja sodišča niso izdala nobene sodbe za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Preiskave in pregon trgovine z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja ostajajo na nizki ravni, zaznane pa so tudi težave pri identifikaciji žrtev trgovanja med prosilci za mednarodno zaščito in otroki. Problematično ostaja tudi področje zagotavljanja odškodnin žrtvam trgovine z ljudmi.

Glede na ugotovitve poročila State Deparment Sloveniji priporoča bolj proaktivno identifikacijo žrtev, zlasti otrok in žrtev prisilnega dela, okrepitev preiskovanja in pregona kaznivih dejanj, predvsem na področju izkoriščanja delavcev, izboljšanje zagotavljanja odškodnin žrtvam trgovanja, vzpostavitev postopka za zagotovitev sistematične oskrbe mladoletnim žrtvam, uskladitev definicije trgovine z ljudmi z definicijo po mednarodnem pravu in povečanje prizadevanj za izvajanje finančnih preiskav pri preiskovanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi.

Poročilo priporoča Sloveniji tudi imenovanje nacionalnega poročevalca za neodvisen pregled vladnih prizadevanj za boj proti trgovini z ljudmi, ustanovitev specializirane policijske enote za preiskovanje trgovine z ljudmi in vključevanje žrtev v oblikovanje politik na tem področju.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi bo priporočila natančno preučila in sprejela ukrepe za nadaljnje izboljšanje prizadevanj na področju preprečevanja in boja proti trgovini z ljudmi, ki jih bo vključila v akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2023–2024.