Skoči do osrednje vsebine

Kompetenčni model in program za usposabljanje uslužbencev, ki izvajajo postopke javnega naročanja

Na Ministrstvu za javno upravo si aktivno prizadevamo izboljšati sistem javnega naročanja, zato smo z namenom profesionalizacije javnih naročnikov pripravili Priročnik za presojanje in razvoj kompetenc na področju javnega naročanja.
simbolična fotografija

Cilj profesionalizacije na področju javnega naročanja je preseči zgolj avtomatizirano uporabo zakonodajnega okvira, ki je sicer nujen za stabilno javno naročanje, a je premalo za njegovo uspešnost. | Avtor: Shutterstock

Kompetenčni model

Na področju javnega naročanja potrebujemo sistem, ki bo motiviral in nagrajeval vključene tako na strani naročnikov in ponudnikov, kot tudi uslužbence, ki se bodo samostojno odločali in iskali izzive; tiste, ki presegajo zahteve predpisov, in ponudnike, ki bodo na trgu javnega naročanja našli dovolj pravih izzivov in priložnosti. Cilj je preseči zgolj avtomatizirano uporabo zakonodajnega okvira, ki je sicer nujen za stabilno javno naročanje, a je premalo za njegovo uspešnost.

Potreba po večji usposobljenosti uslužbencev, ki delujejo na področju javnega naročanja, je bila prepoznana tudi na evropski ravni, zato je Evropska komisija intenzivno pristopila k pripravi smernic, navodil oziroma priporočil za države članice za dvig kompetenc na področju javnega naročanja. V pilotni projekt na področju profesionalizacije v javnem naročanju se je aktivno vključilo tudi Ministrstvo za javno upravo, ki je sistemsko pristojno za področje javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

Namen priprave kompetenčnega modela je predvsem v oblikovanju (enotnih) struktur znanj in veščin, sposobnosti in osebnostnih značilnosti posameznika, ki deluje na področju javnega naročanja. Na tej osnovi se bodo lahko uspešno opredelila potrebna znanja oziroma kompetence za posamezno delovno mesto ter ugotovile vrzeli za posamezno področje delovanja organizacije. Kompetenčni model bo v pomoč tako posamezniku pri oceni lastnega znanja oziroma potreb za njegovo nadgradnjo kot tudi kadrovskim službam naročnikov pri iskanju uslužbencev s posebnimi znanji in veščinami na tem področju.

Program usposabljanja

V jesenskih mesecih bo kompetenčni model podprt še s programom za usposabljanje uslužbencev, ki izvajajo postopke javnega naročanja. Program se bo izvajal v okviru Akademije javnega naročanja, ki omogoča pridobivanje ustreznih znanj na področju javnega naročanja. Usposabljanja bodo pripravljena v modulih za različne profile delovnih mest, z namenom zagotavljanja ustrezne ravni in obsega izobraževanj za posamezen profil delovnega mesta oziroma potrebe zaposlenega.

Program Akademija javnega naročanja se bo izvajal v okviru Upravne akademije Ministrstva za javno upravo in bo od januarja 2023 na voljo vsem zainteresiranim deležnikom. Priprava kompetenčnega modela in vzpostavitev programa Akademije javnega naročanja pa med drugim v Načrtu za okrevanje in odpornost naslavlja tudi ukrep profesionalizacije v sistemu javnega naročanja.