Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat poziva k večji skrbnosti in doslednosti izvajanja ukrepov delodajalcev zaradi povečanih temperaturnih obremenitev

Meteorologi v prihodnjih dneh ponovno napovedujejo ekstremne temperature, kar pomeni, da bodo vplivu takšnih razmer izpostavljeni tudi delavci, še zlasti tisti, ki opravljajo delo na prostem. Na Inšpektoratu za delo ponovno poudarjamo, da so delodajalci dolžni delavcem zagotavljati varne in zdrave delovne pogoje ter izvajati ukrepe, s katerimi jih zagotovijo.

Ker se visoke temperature tako v bivalnih kakor tudi v delovnih okoljih pojavljajo že kar nekaj let, morajo imeti delodajalci za ureditev razmer že sprejete ukrepe in jih v praksi tudi izvajati. To velja tako za opravljanje dela v zaprtih prostorih kakor za dela na prostem, na primer na gradbiščih. Predvsem opozarjamo na izvajanje ukrepov pri delu na prostem, ko težav ne predstavljajo samo visoke temperature, temveč tudi neposredni vplivi sončnih žarkov in predvsem njihov vpliv na zdravje delavcev.

Pozivamo delodajalce, da v času visokih temperatur še z večjo skrbnostjo in doslednostjo izvajajo ukrepe za zagotavljanje zdravja delavcev zaradi povečanih temperaturnih obremenitev. Tudi inšpektorat bo v času povečanih temperatur izvajal nadzore glede izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnega in zdravega dela, še zlasti v delovnih procesih delodajalcev in v tistih dejavnostih, kjer se vplivi povečanih temperatur pričakujejo.