Skoči do osrednje vsebine

Možnost odstopanja od obvezne registracije za določene obrate pri gojenju kopenskih živali

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pripravila obvestilo glede novega izvedbenega akta glede registracije in odobritve obratov za gojenje kopenskih živali ter zbiranje, proizvodnjo, predelavo ali shranjevanje zarodnega materiala, ki omogoča odstopanje od obvezne registracije za določene obrate.

Pogled na kokošnjak. Na njenih vratih sedi kokoš.

Kokoš v kokošnjaku | Avtor: Petro Petruskyi/Shutterstock.com

V letu 2016 je bila objavljena Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (UL L 84, 31. 3. 2016, str. 1), katere namen je poenoten pristop k zagotavljanju zdravja živali v Evropski uniji. Eden od dejavnikov, ki to zagotavljajo, je tudi informacija o lokaciji, na kateri se nahajajo živali, zato uredba določa obveznost izvajalcev dejavnosti (rejcev), ki gojijo kopenske živali, da registrirajo obrate (gospodarstva). V uredbi je dana možnost, da države članice za določene obrate, ki predstavljajo neznatno tveganje, dovolijo odstopanje od zahteve za registracijo. Pravila glede vrst obratov, ki jih države članice lahko izvzamejo od zahteve za registracijo, določi Evropska komisija z izvedbenim aktom. 

Tako je Evropska komisija pripravila izvedbeni akt glede registracije in odobritve obratov za gojenje kopenskih živali ter zbiranje, proizvodnjo, predelavo ali shranjevanje zarodnega materiala, ki so ga države članice potrdile in med drugim določa vrste obratov, prevoznikov in izvajalcev dejavnosti, ki jih države članice lahko v nacionalni zakonodaji izvzamejo iz zahtev za registracijo. Države članice lahko ob upoštevanju teh pravil določijo dodatna ali bolj natančna merila (npr. število živali,...) za izvzetje od registracije.

Izvzeti ne morejo biti naslednji obrati:

  1. če so v obratu kopitarji (govedo, drobnica, konji, prašiči...);
  2. če se v obratu gojijo psi, mačke ali beli dihurji, namenjeni za vzrejo;
  3. če je obrat vključen v premik gojenih kopenskih živali, zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora v ali iz druge države članice ali tretje države;
  4. če so gojene kopenske živali, zarodni material ali proizvodi živalskega izvora v obratu namenjeni za premik iz obrata.

V javnosti so se v zadnjem času pojavila vprašanja in napačno razumevanje uredbe pri registraciji obratov s perutnino. Ob tem velja poudariti, da države članice lahko na podlagi omenjenega izvedbenega akta sprejmejo nacionalna pravila, na podlagi katerih registracija določenih obratov ne bo obvezna (na primer gojitev perutnine ali kuncev za lastne namene). Po proučitvi stanja Slovenija predvideva uvedbo določenih odstopanj.