Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljamo skoraj 30 milijonov evrov dodatnih razvojnih spodbud

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za letošnje leto dodatno zvišalo načrtovana vlaganja v razvojne projekte slovenskih podjetij in podpornega okolja. V Načrt razvojnih spodbud za leto 2022 je namreč vgrajena fleksibilnost, ki ministrstvu omogoča, da pripravi nove ukrepe, poviša razpisano vrednost obstoječih spodbud, na drugi strani pa lahko nekatere ukrepe prilagodi oziroma odstopi od njihove objave.

Tako je gospodarstvu v letošnjem leto na voljo skupaj 670,6 milijona evrov razvojnih spodbud, kar je za 29,9 milijona evrov več kot je bilo načrtovano v začetku letošnjega leta. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je ob tem izrazil zadovoljstvo: »Veseli me, da bomo v gospodarstvo alocirali skoraj 30 milijonov evrov dodatnih razvojnih spodbud, ki jih podjetja v teh nepredvidljivih in izzivov polnih časih resnično potrebujejo.« Minister je povedal, da je večina načrtovanih ukrepov že objavljena in dodal: »Naše ciljne skupine pa vseeno želimo spomniti, katere so tiste spodbude, ki jih v letošnjem letu še pripravljamo za objavo oziroma na katere že objavljene ukrepe bodo lahko potencialni prijavitelji v prihodnje oddali svoje projektne predloge.«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo namreč s svojimi izvajalskimi organizacijami v drugi polovici letošnjega leta na novo objavilo še pet ukrepov v skupni vrednosti 109,4 milijona evrov.

Razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v pripravi

 • Razpisi v pripravi

  V dokumentu so nanizani razpisi v pripravi s kratkimi opisi predvidenih ukrepov.
  Načrti

Dodatno bodo prijavitelji lahko oddali projektni predlog na naslednje trenutno načrtovane roke za oddajo vlog v okviru devetih že objavljenih javnih razpisov za nepovratno sofinanciranje pod ingerenco Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, vendar pod predpostavko da bodo še na voljo razpoložljiva sredstva (v kolikor ne bodo porabljena oziroma dodeljena že v okviru predhodnih odpiranj, kar pa je odvisno od števila, vrednosti in kakovosti prejetih vlog na predhodnih rokih).

Trenutno odprti razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Trenutno odprti razpisi

  V tem dokumentu so nanizani kratki opisi trenutno odprtih razpisov s povezavami do javnih objav.
  Seznami in evidence

Potencialne prijavitelje vabimo, da redno spremljajo spletne strani in objave, kjer si lahko pridobijo več informacij glede razpoložljivih ukrepov za nepovratno in povratno financiranje gospodarstva.

Javne objave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Javne agencije SPIRIT Slovenija 

Slovenski podjetniški sklad 

Slovenski regionalno razvojni sklad 

SID banka