Skoči do osrednje vsebine

Zaključni dogodek projekta VISFRIM

Projekt VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih, sofinanciran s programom sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, je bil namenjen izboljšanju sodelovanja v čezmejnih porečjih na področju obvladovanja tveganja zaradi poplav.

Naslovna stran zaključnega dogodka, ki je potekala preko spleta, s prikazanimi udeleženci

Zaključni dogodek je potekal preko spleta | Avtor dr. Leon Gosar

Zaključni dogodek projekta VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih, je potekal preko spleta v torek, 28. junija 2022.

Projekt VISFRIM, sofinanciran s programom sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, je bil namenjen izboljšanju sodelovanja v čezmejnih porečjih na področju obvladovanja tveganja zaradi poplav. Izvedenih je bilo več aktivnosti znotraj mednarodnega porečja Vipave in medregionalnega porečja reke Lemene.

Konferenca je bila priložnost za prikaz doseženih rezultatov projektnih partnerjev. Direkcija Republike Slovenije za vode je v projektu VISFRIM, ki se je zaključil 30. junija 2022, sodelovala kot partner.