Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za lokalno samoupravo bo z delom nadaljevala tudi v tem mandatu

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je skupaj z dr. Aleksandrom Jevškom, ministrom, pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, s sodelavci prvič v tem mandatu sestala s predstavniki vodstev vseh treh reprezentativnih združenj občin. Srečanje je bilo sicer spoznavne narave, dogovorili pa so se za aktivno sodelovanje med vlado in občinami v obliki rednih srečanj delovne skupine za lokalno samoupravo.

udeleženci srečanja sedijo za mizo med pogovorom

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik se je skupaj z ministrom dr. Aleksandrom Jevškom prvič v tem mandatu sestala s predstavniki vodstev vseh treh reprezentativnih združenj občin. | Avtor Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Srečanja so se udeležili Peter Misja, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije in Matjaž Rakovec, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije s sodelavci.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je na sestanku izrazila pričakovanje za konstruktivno sodelovanje združenj občin z državnimi organi v prihodnje, minister Aleksander Jevšek pa je obljubil aktivno vključitev združenj občin v pripravo razvojnih in kohezijskih dokumentov. Predstavniki združenj občin so izrazili zadovoljstvo, da so že mesec po začetku mandata nove vlade prejeli vabilo k sodelovanju.

Sogovorniki so se strinjali, da sta ustrezno financiranje občin in pospešitev regionalnega razvoja pomembni točki prihodnjega sodelovanja. Dialog bodo nadaljevali v delovni skupini, vanjo bodo združenja predlagala vsako po tri člane, sestajala pa se bo predvidoma vsaka dva meseca, izmenično na Ministrstvu za javno upravo in na Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Prva seja bo predvidoma v septembru.