Skoči do osrednje vsebine

9. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji izdala dopolnjeno Uredbo o organih v sestavi ministrstev ter dala soglasje k imenovanju vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu.

Vlada izdala dopolnjeno Uredbo o organih v sestavi ministrstev

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Ministrstvo za zdravje je v postopku reorganizacije, zlasti spreminjanja in preurejanja notranjih organizacijskih enot z namenom bolj učinkovitega, hitrejšega in vsebinsko bolj smiselnega upravljanja področij, ustanovilo organ v sestavi Ministrstva za zdravje – Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

V Uredbi o organih v sestavi ministrstev se skladno s tem spreminja ime »Urad za nadzor, kakovost in nabavo v zdravstvenem sistemu« v »Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu«.

Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu bo poleg nalog, ki jih je opravljal pred spremembo imena, opravljal tudi naloge s področja investicij in ekonomike.

V uredbo se tako doda še vsebinski del, ki določa naloge s področja investicij in ekonomike.

Predlagana uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada dala soglasje k imenovanju vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu

Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju dr. Alenke Kolar z dnem 7. 7. 2022 za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 6. 1. 2023.

Vir: Ministrstvo za zdravje