Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 6. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.2. Predlog odloka o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.5. Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 01402-7/2021 z dne 23. 12. 2021 za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja iz vrtine JAN-1/04, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi z opravljanjem dela na domu, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1.10. Predlog mnenja o začetku postopka za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.11. Informacija o aktivnostih v okviru Stockholmske pobude za jedrsko razoroževanje, Poročevalka: Tanja Fajon

1.12. Izhodišča za delovni obisk ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon 1. julija 2022 v Berlinu in Informacija o nameravanem podpisu Skupnega akcijskega načrta med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo (2022–2024), Poročevalka: Tanja Fajon

1.13. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednice Republike Kosovo dr. Vjose Osmani - Sadriu 4. in 5. julija 2022 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Tanja Fajon

1.14. Predlog sklepa o potrditvi zapisnika 28. zasedanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejo od 8. do 10. novembra 2021 na Dunaju, Poročevalka: Tanja Fajon

1.15. Predlog sklepa o potrditvi zapisnika 10. zasedanja Mešane slovensko-italijanske komisije za vzdrževanje državne meje 1. in 2. decembra 2021 v Gorici, Poročevalka: Tanja Fajon

1.16. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča glede izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, Poročevalec: Matjaž Han

1.17. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za dvig najvišjega možnega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno na podlagi spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. LISTA B

2. Predlog usmeritev za pripravo proračunskih dokumentov v letu 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija – nujni postopek, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

2B. Predlog zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov – nujni postopek, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2Č. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

2E. Predlog izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o poračunu regresa za letni dopust za leto 2022 in usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik  

2F. Informacija o predvidenih ukrepih v kmetijskem in ribiškem sektorju za blaženje draginje hrane, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115, Direktive 2003/87/ES in Sklepa (EU) 2015/1814, Poročevalec: Klemen Boštjančič

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4.1. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

4.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

4.3. Predlog soglasja k imenovanju Zdravstvenega sveta

4.4. Predlog podaljšanja mandata zaradi izvolitve za podpredsednika Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

4.5. Poročilo o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2021

4.6. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin v k. o. 680 Tezno, v naravi deli cestišč ob Tehniškem šolskem centru Maribor, v last Mestni občini Maribor

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.2. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Poročevalec: dr. Igor Papič

5.3. Predlog soglasja ustanovitelja k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan