Skoči do osrednje vsebine

Gasilsko šolo končala 29. generacija poklicnih gasilcev

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig sta danes potekali zaključna prikazna vaja kandidatov za naziv poklicni gasilec in priložnostna slovesnost. Novi generaciji gasilcev je uspešno delo v poklicnih enotah zaželel državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved.

Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved je letos že 29. generaciji poklicnih gasilcev čestital za odločnost in pogum, da so izbrali ta poklic. Izrazil je prepričanje, da je to eden od najtežjih poklicev ne le zaradi narave dela in nestanovitnega urnika, ampak iz leta v leto zahtevnejših intervencij. »Vi se tega zavedate, pa ste se vseeno odločili za ta poklic. Intervencije v zadnjih letih so vse zahtevnejše, izzivi pred gasilci in vsemi, ki delujete v sistemu zaščite in reševanja, so vse večji, narava nesreč je drugačna, kot jo pomnimo desetletja nazaj. Potrebna so raznovrstna znanja, že dolgo ne gre le za gašenje ognja, ampak za rokovanje z zelo raznotero tehniko,« je dejal državni sekretar Medved. »Vsakokrat ko se podajate na zahtevnejšo akcijo, tvegate tudi lastna življenja,« je poudaril in dodal, da gre tudi za izjemno častno in spoštovano delo v družbi. »To ni klasičen poklic, ampak življenjsko poslanstvo – pomagati sočloveku. To je poslanstvo gasilca, tako prostovoljnega kot poklicnega,« je prepričan državni sekretar. Poudaril je še, da si bomo na Ministrstvu za obrambo prizadevali za ustvarjanje razmer, v katerih bodo gasilci učinkovito opravljali svoje delo in generaciji zaželel uspešno delo v poklicnih jedrih.

Tokratna, že 29. generacija kandidatov za poklicnega gasilca je imela 30 slušateljev, šolo pa je zaključilo 29 kandidatov. Usposabljanje, ki je obsegalo 400 ur teorije in 518 ur prakse, se je začelo 3. januarja letos, končalo pa 17. junija, ko so se kandidati začeli pripravljati na zaključni izpit. V praktičnem delu usposabljanja so večinoma izvajali reševanje oseb in gašenje požarov v objektu in v naravi, reševanje ob tehničnih intervencijah, kot so prometne nezgode, delovne nesreče in vrvna tehnika. Zadnja praktična vaja se je nanašala na nevarne snovi, in sicer zavarovanje kraja nesreče, črpanje, tesnjenje, dekontaminacijo in drugo. Maja so opravili tri nočne vaje na temo gašenja požarov, reševanja ob prometni nesreči in posredovanje ob nesreči z nevarnimi snovmi. Med usposabljanjem so kandidati 14 dni preživeli v enoti izobraževalnega centra Sežana, kjer so se usposobili za delo z motorno žago in gašenje požarov v naravnem okolju. Dva tedna so v matični enoti opravljali stažiranje.

Kandidate je na razpis lani prijavilo trinajst poklicnih gasilskih enot, pri čemer jih 15 prihaja iz petih poklicnih teritorialnih gasilskih enot širšega pomena, štirje iz dveh prostovoljnih teritorialnih gasilskih društev s poklicnim jedrom, devet jih je iz petih gospodarskih družb, ki imajo organizirano gasilsko poklicno enoto, dva pa sta zaposlena v Slovenski vojski.

Na podelitvi spričeval ob 16. uri so 29. generaciji poklicnih gasilcev uspešno poklicno pot zaželeli: namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje Olga Andrejek, vodja Strokovnega sveta Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Boris Žnidarko ter vodja 29. generacije Marko Zibelnik.