Skoči do osrednje vsebine

Sloveniji 97,37 milijonov evrov na razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope za promet

Evropska komisija (Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – CINEA) je objavila rezultate razpisa iz programa Instrument za povezovanje Evrope za prometni sektor.

Semafor sveti zeleno in jasno nebo

Sloveniji odobrili evropska sredstva | Avtor: alice-photo/Shutterstock.com

Na razpisu je bilo prijaviteljem iz Slovenije potrjenih skupno pet projektov, od tega trije železniški, katerih upravičenec je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenija za infrastrukturo, in sicer:

-       Ureditev nivojskih križanj na sedmih postajah (Ljubljana - Zidani Most – Šentilj) za namen uvedbe daljinskega vodenja železniškega prometa (34 milijonov evrov EU sredstev),

-       Nadgradnja železniške postaje Jesenice (56,56 milijonov evrov EU sredstev) in

-       Nadgradnja železniške postaje Sežana v okviru projekta nadgradnje železniške proge Trst - Divača – faza izdelave projektne dokumentacije (1,64 milijonov evrov EU sredstev).

V sklopu varnih in varovanih parkirišč je bil na razpisu EK uspešen projekt Luke Koper Varno in varovano parkirišče (4,9 milijonov evrov EU sredstev). Uspešen pa je bil tudi projektni predlog podjetja Pipistrel v okviru konzorcija s področja letalstva (0,2 milijonov evrov EU sredstev).

Več informacij o razpisu si lahko preberete na spletni strani razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope - promet 2021.